Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông Intracom

Lời mở đầu Trong nền kinh tế thị tr ường, Đảng và nhà nước ta đã từng bước hoàn thiện các cơ chế chính sách, hoàn thiện quy trình quản lý kinh tế thích hợp nhằm tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển. Công tác quản lý dự án cũng dần được hoàn chỉnh hơn thực hiện một cách có hệ thống và bài bản hơn và dần được điều chỉnh phù hợp với nền kinh tế thị trường của nước ta. Hiện nay, tại các doanh nghiệp, công tác quản lý dự án cũng đã được quan tâm nhiều hơn, Scác doanh nghiệp đã đầu tư lớn cho công tác này. Và quản lý dự án cũng mang lại hiệu quả nâng cao chất lượng các công trình, giảm thiểu rủi ro cho các dự án của doanh nghiệp. Khi công tác quản lý dự án được quan tâm đúng mực, các dự án của doanh nghiệp sẽ đạt hiệu quả cao hơn, mang lại lợi nhuận nhiều hơn cho doanh nghiệp, nần cao uy tín của các doanh nghiệp. Vì vậy, hiệu quả của các dự án của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào công tác quản lý dự án. Bên cạnh đó, công tác quản lý dự án còn tồn tại một số hạn chế như quá trình quản lý chưa được hoàn thiện. Vì vậy, các doanh nghiệp đôi khi áp dụng sai các quy chế quản lý dự án, hay quy trình quản lý không phù hợp với thực tế của doanh nghiệp. Điều này làm cho công tác quản lý chưa mang lại hiệu quả cao cho các dự án. Qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông INTRACOM người viết nhận thấy công tác quản lý dự án tại công ty tuy đạt được những hiệu quả lớn, nhưng vẫn còn tồn tại một số những hạn chế cần được quan tâm hơn nữa. Với kiến thức đã được học trong trường và kinh nghiệm thu thập được trong thời gian thực tập tại công ty, người viết chọn nghiên cứu chuyên đề “Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông INTRACOM”. Cơ cấu bài viết gồm 2 chương: Chương 1: Công tác quản lý dự án nhà ở tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông INTRACOM. Chương 2: Định hướng và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng nhà ở tại công ty. MỤC LỤC Lời mở đầu 1 Chương 1: Công tác quản lý dự án nhà ở tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông INTRACOM 3 I. Tổng quan chung về công ty INTRACOM và tình hình đầu tư xây dựng nhà ở tại công ty. 3 1. Tổng quan chung về công ty INTRACOM 3 1.1 Quá trình hình thành, các ngành nghề kinh doanh chính của công ty 3 1.2 Tình hình đầu tư phát triển của công ty những năm qua 3 1.2.1 Các hoạt động đầu tư trong nội bộ công ty 3 1.2.2 Đầu tư ra ngoài công ty 3 2. Tình hình xây dựng nhà ở tại công ty 4 2.1 Vai trò của xây dựng nhà ở đối với tình hình kinh doanh của công ty 4 2.2 Các dự án nhà ở tiêu biểu của công ty trong các năm qua 4 II. Thực trạng công tác quản lý dự án nhà ở tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông INTRACOM 6 1. Khái quát tình hình đầu tư xây dựng nhà ở tại công ty các năm qua 6 2. Các mô hình quản lý hoạt động xây dựng nhà ở tại công ty 7 3. Nội dung quản lý dự án nhà ở tại công ty 11 3.1 Lập kế hoạch dự án 11 3.2 Quản lý phạm vi 14 3.3 Quản lý thời gian và tiến độ 17 3.4 Quản lý chi phí 19 3.5 Quản lý chất lượng dự án 22 3.6 Quản lý hoạt động đấu thầu công trình dự án 25 3.7 Quản lý rủi ro dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại công ty 28 3.8 Quản lý nhân lực 30 3.9 Quản lý thông tin 32 3.10 Quản lý an toàn lao động Quản lý môi trường xây dựng trên công trường xây dựng 33 4. Thực trạng quản lý dự án nhà ở - xét theo giai đoạn của dự án 34 4.1 Giai đoạn chuẩn bị dự án 34 4.2 Giai đoạn thực hiện dự án 35 4.3 Giai đoạn vận hành các kết quả của dự án 36 5. Ví dụ minh hoạ 38 6. Đánh giá thành tựu đã đạt được và khó khăn mà công ty gặp phải trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng các dự án nhà ở trong thời gian qua. 51 6.1 Những thành tựu đã đạt được 51 6.2 Những hạn chế còn tồn tại 52 Chương 2: Định hướng và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng nhà ở tại công ty 58 I Thuận lợi và khó khăn mà công ty gặp phải khi quản lý dự án nhà ở tại công ty 58 1. Thuận lợi 58 2. Khó khăn 59 II. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dự án tại công ty 60 Kết luận 70 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY