Công tác đấu thầu và lập giá dự thầu tại công ty công trình giao thông 16đo các đại lượng điện

Mục lục CHƯƠNG i khái quát chung về công ty ctgt 116 I) Những thông tin chung về Công ty II) Các ngành kinh doanh chính III) Quá trình hình thành và phát triển của công ty CTGT 116 CHƯƠNG II : Cơ sở lí luận về đấu thầu I. Những vấn đề chung về đấu thầu: 1 Khái niệm, mục đích, ý nghĩa của công tác đấu thầu II. Phạm vi và đối tượng áp dụng quy chế đấu thầu 1. Phạm vi áp dụng 2. Đối tượng áp dụng III. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức thực hiện. 1. Hình thức lựa chọn nhà thầu 2. Phương thức áp dụng IV. Hợp đồng 1. Nguyên tắc ký hợp đồng 2. Phương thức thực hiện hợp đồng CHƯƠNG III : Lập giá dự thầu gói thầu số 2 I. Giới thiệu về gói thầu: II. Cơ sở căn cứ , phương pháp lập giá dự thầu: 1. Cơ sở căn cứ : 2. Phương pháp lập gía dự thầu: III. Lập giá dự thầucho Hạng mục áo đường 1. Biện pháp thi công chi tiết Hạng mục áo đường 2.Tổng hợp các đơn giá

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY