Công tác chi trả bảo hiểm xã hội Bắt buộc tại cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng, thực trạng và giải pháp

LỜI MỞ ĐẦU BHXH là chính sách quan trọng trong hệ thống các chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Thực hiện tốt chính sách BHXH, chăm sóc tốt cho người dân sẽ góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, từ đó đẩy mạnh sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nhận thức rõ vai trò của BHXH nên Nhà nước rất quan tâm đến công tác này, ban hành các văn bản về thực hiện BHXH và đến năm 2007 Nhà nước đã chính thức áp dụng bộ luật BHXH để thống nhất việc thực hiện BHXH trong cả nước Trong các khâu của BHXH thì công tác chi trả là một khâu quan trọng, đảm bảo sự cân đối của quỹ BHXH. Thực hiện tốt công tác chi trả sẽ đảm bảo cho nguồn NSNN đ­ược an toàn, không bị thất thoát, đồng thời đảm bảo cho nguồn quỹ BHXH đủ sức thực hiện chức năng của mình. Trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường Em đã được lĩnh hội các kiến thức cơ bản về BHXH cũng như nhận thức được tầm quan trọng của BHXH nói chung và của công tác chi BHXH nói riêng. Qua quá trình thực tập tại cơ quan BHXH tỉnh Cao Bằng và tìm hiểu thực tế em thấy công tác chi trả BHXH tại tỉnh có rất nhiều ưu điểm nhưng cũng không tránh khỏi một số thiếu sót. Để thực hiện tốt hơn công tác chi trả thì cần phải khắc phục những hạn chế đó. Do vậy em đã chọn đề tài “Công tác chi trả BHXH Bắt buộc tại cơ quan BHXH tỉnh Cao Bằng, thực trạng và giải pháp” làm đề tài nghiên cứu. Báo cáo thực tập của em được chia làm hai phần: Phần I : Những vấn đề chung về tình hình thực hiện Bảo Hiểm Xã Hội tại cơ quan Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Cao Bằng Phần II : Thực trạng Công tác chi trả BHXH Bắt buộc tại cơ quan BHXH tỉnh Cao Bằng, thực trạng và giải pháp. Mục lục Mở đầu . 1 PHẦN I : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHXH TẠI CƠ QUAN BHXH TỈNH CAO BẰNG I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA TỈNH CAO BẰNG VÀ BHXH TỈNH CAO BẰNG . 2 1.1 Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng . 2 1.2 Đặc điểm tình hình chung ở BHXH tỉnh Cao Bằng 2 1.2.1 Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Cao Bằng 2 1.2.2 Chức năng nhiệm vụ và hệ thống tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh Cao Bằng 3 1.2.3 Đội ngũ cán bộ công chức của BHXH tỉnh Cao Bằng . 5 1.2.4 Cơ sở vật chất, kỹ thuật của BHXH tỉnh Cao Bằng . 6 1.3 Những thuận lợi và khó khăn . 6 1.3.1 Những thuận lợi cơ bản 7 1.3.2 Những khó khăn vướng mắc . 7 2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHXH Ở CƠ QUAN BHXH TỈNH CAO BẰNG 8 2.1 Công tác tuyên truyền, thông tin, phổ biến chính sach, pháp luật về BHXH 8 2.2 Tình hình tham gia BHXH . 8 2.3 Công tác cấp sổ BHXH. BHYT . 9 2.4 Tình hình thu nộp BHXH, BHYT . 11 2.5 Công tác xét duyệt hồ sơ, giải quyết chính sách, chế độ đối với người lao động . 12 2.6 Công tác chi trả BHXH cho Người lao động 13 2.6.1 Chi trả chế độ Ốm đau – thai sản 13 2.6.2 Chi trả chế độ Tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp 14 2.6.3 Chi trả chế độ hưu trí, tử tuất . 15 2.7 Công tác quản lý, sử dụng quỹ . 16 2.8 Công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ về BHXH . 17 2.9 Công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH và việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH . 17 2.10 Giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHXH . 18 3. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ . 19 3.1 Nhận xét 19 3.1.1 Những mặt đã đạt được 19 3.1.2 Những mặt còn hạn chế 20 3.2 Kiến nghị . 21 Phần II : CÔNG TÁC CHI TRẢ BHXH TẠI CƠ QUAN BHXH TỈNH CAO BẰNG, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Chương I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ BHXH VÀ CÔNG TÁC CHI TRẢ BHXH 22 1.1. Khái quát về BHXH 22 1.1.1 Khái niệm về BHXH . 22 1.1.2 Chức năng của BHXH . 22 1.1.3 Quỹ BHXH: 23 1.2. Khái niệm, vai trò và nguyên tắc của công tác chi trả BHXH . 24 1.2.1 Khái niệm 24 1.2.2 Vai trò 24 1.2.3 Nguyên tắc 25 1.3. Nội dung của công tác chi trả BHXH bắt buộc . 25 1.3.1 Quản lý đối tuợng huởng, mức huởng của các chế độ . 25 1.3.1.1. Đối với chế độ ốm đau .26 1.3.1.2. Chế độ Thai sản . 26 1.3.1.3. Chế độ TNLĐ - BNN 27 1.3.1.4. Hưu trí 28 1.3.1.5. Tử tuất 29 1.3.2. Quy trình chi trả . 30 1.3.2.1. Phân cấp chi trả . 30 1.3.2.2. Phương thức chi trả 31 1.3.2.3. Lập xét duyệt dự toán chi BHXH . 31 1.3.2.4. Tổ chức chi trả. 32 1.3.2.5. Lập báo cáo thanh quyết toán 32 1.3.2.6. Thẩm định, xét duyệt chi các chế độ BHXH 33 1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác chi 33 Chương 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHI TRẢ BHXH BẮT BUỘC TẠI BHXH TỈNH CAO BẰNG 35 2.1 Công tác quản lý đối tuợng huởng tại tỉnh 35 2.2 Công tác kế hoạch tài chính và chi trả chế độ BHXH 36 2.3 Công tác chi trả BHXH ngắn hạn ( Ốm đau, thai sản, dưỡng sức PHSK ) 38 2.3.1. Tổ chức chi trả . 38 2.3.2. Kết quả thực hiện . 39 2.4 Chi trả chế độ TNLĐ – BNN . 40 2.4.1. Tổ chức chi trả . 40 2.4.2. Kết quả thực hiện . 41 2.5 Chi trả chế độ hưu trí, tử tuất . 42 2.5.1 Tổ chức chi trả . 42 2.5.2. Kết quả thực hiện . 43 2.6 Một số công tác khác có liên quan 45 2.6.1 Công tác giải quyết chế độ . 45 2.6.2 Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại 46 2.6.3 Công tác công nghệ thông tin . 47 2.7 Đánh giá chung 48 2.7.1 Những kết quả đã đạt được 48 2.7.1.1 Quản lý chặt chẽ đối tượng hưởng . 48 2.7.1.2 Chi trả đúng, đủ và kịp thời . 48 2.7.1.3 Ứng dụng có hiệu quả CNTT . 48 2.7.2 Hạn chế còn tồn tại . 49 2.7.2.1 Sự phối hợp giữa các bên liên quan đôi khi còn lỏng lẻo 49 2.7.2.2 Đội ngũ cán bộ viên chức . 50 2.7.2.3 Ý thức của đối tượng hưởng chưa cao . 50 Chương 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHI TRẢ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TẠI CƠ QUAN BHXH TỈNH CAO BẰNG 52 3.1 Phương hướng, nhiệm vụ của BHXH tỉnh Cao Bằng trong thời gian tới 52 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác chi trả BHXH tại cơ quan BHXH tỉnh Cao Bằng 53 3.2.1. Duy trì sự lãnh đạo trong toàn ngành và phối hợp tốt với các bên liên quan 53 3.2.2 Công tác đào tạo cán bộ 543.2.3. Thường xuyên tuyên truyền và kiểm tra để nâng cao ý thức của các đối tượng hưởng 553.2.4. Các biện pháp khác 553.3 Một số khuyến nghị . 56 3.3.1 Khuyến nghị với cơ quan Nhà nước và các cấp ủy chính quyền 56 3.3.2. Kiến nghị với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng . 56 Kết luận 58 Tài liệu tham khảo . 59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY