Với thị trường Việt Nam, công nghệ di động đầu tiên GSM, thế hệ 2G đơn giản, chỉ cho phép thoại là chính. Việc nâng cấp lên công nghệ GPRS vào cuối năm 2003 đã giúp người dùng bắt đầu làm quen với những ứng dụng dữ liệu. Cuối năm 2007 vừa qua, sau khi ứng dụng EGDE, tốc độ đã được nâng cao hơn với đỉnh tốc độ đạt khoảng 384 kb/s. Nhưng tốc độ thực tế vẫn còn thấp khiến các dịch vụ dựa trên nền dữ liệu không thể phát triển và bùng nổ mạnh như dịch vụ thoại hiện nay. Để đáp ứng được các dịch vụ mới về truyền thông đa phương tiện trên phạm vi toàn cầu đồng thời đảm bảo tính kinh tế, hệ thống GSM sẽ được nâng cấp từng bước lên thế hệ ba. Thông tin di động thế hệ ba có khả năng cung cấp dịch vụ truyền thông multimedia băng rộng trên phạm vi toàn cầu với tốc độ cao đồng thời cho phép người dùng sử dụng nhiều loại dịch vụ đa dạng. Giải pháp nâng cấp mạng GSM lên 3G sử dụng công nghệ W-CDMA là giải pháp có tính khả thi và kinh tế cao, phù hợp với những nước đang phát triển như nước ta. Chương 1-Giới thiệu các hệ thống thông tin di động 1 1.1. Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 1 . 1 1.2. Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 2 . 2 1.2.1. Đa truy nhập phân chia theo thời gian TDMA 2 1.2.2. Đa truy nhập phân chia theo mã CDMA . 3 1.3. Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3 . 4 1.4. Hệ thống thông tin di động thế hệ tiếp theo 6 Chương 2-Mạng GSM và giải pháp nâng cấp lên 3G . 7 2.1. Cấu trúc hệ thống GSM . 7 2.1.1. Hệ thống con chuyển mạch SS 8 2.1.1.1. Trung tâm chuyển mạch các dịch vụ di động cổng MSC . 8 2.1.1.2. Bộ ghi định vị thường trú HRL 8 2.1.1.3. Bộ ghi định vị tạm trú VLR . 9 2.1.1.4. Trung tâm nhận thực AUC 9 2.1.1.5. Bộ đăng ký nhận dạng thiết bị EIR 9 2.1.2. Phân hệ trạm gốc BSS 10 2.1.2.1. Trạm thu phát gốc BTS 10 2.1.2.2. Bộ điều khiển trạm gốc BSC . 11 2.1.2.3. Bộ chuyển đổi mã và thích ứng tốc độ TRAU 11 2.1.3. Trạm di động MS 12 2.1.4. Phân hệ khai thác OSS . 13 2.2. Phương pháp đa truy nhập trong GSM . 14 2.3. Nâng cấp GSM lên W-CDMA 15 2.3.1. Sự cần thiết nâng cấp mạng GSM lên 3G . 15 2.3.2. Giải pháp nâng cấp 16 Chương 3-Giải pháp GPRS trên mạng GSM . 19 3.1. Giới thiệu chương 19 3.2. Kiến trúc mạng GPRS 19 3.2.1. Cấu trúc Node GSN 21 3.2.2. Chức năng Node GSN 21 3.2.2.1. Node hỗ trợ GPRS dịch vụ (SGSN) 21 3.2.2.2. Node hỗ trợ GPRS cổng (GGSN) 22 3.3. Cấu trúc dữ liệu GPRS . 23 3.4. Các giải pháp nâng cấp lên GPRS cho mạng GSM Việt Nam 24 3.4.1. Giải pháp của hãng Alcatel (Pháp) . 24 3.4.2. Giải pháp của hãng Ericson (Thụy Điển) 24 3.4.3. Giải pháp của hãng Motorola (Mỹ) 25 3.4.4. Giải pháp của hãng Siemen (Đức) . 26 3.5. EDGE (Enhanced Data rate for GSM Evolution 27 3.5.1. Tổng quan 27 3.5.2. Kỹ thuật điều chế trong EDGE . 27 3.5.3. Các kế hoạch cần thực hiện khi áp dụng EDGE trên mạng GSM . 28 Chương 4-Công nghệ di động thế hệ thứ 3 W-CDMA . 30 4.1. Công nghệ W-CDMA 30 4.2. Kiến trúc mạng W-CDMA 32 4.2.1. UE (User Equipment) 33 4.2.2. Mạng truy nhập vô tuyến UMTS . 33 4.2.2.1. RNC 34 4.2.2.2. Nút B 35 4.2.3. Mạng lõi . 35 4.2.4. Các giao diện 36 4.3. Điều chế QPSK . 37 4.4. Trải phổ trong W-CDMA . 39 4.4.1. Giới thiệu . 39 4.4.2. Nguyên lý trải phổ DSSS . 40 4.5. Đa truy nhập trong W-CDMA 43 4.6. Mã trải phổ . 43 4.7. Chuyển giao trong W-CDMA . 44 4.7.1. Khái quát . 44 4.7.2. Các kiểu chuyển giao . 44 4.8. Quy hoạch mạng W-CDMA 46 4.8.1. Suy hao đường truyền trong quá trình truyền lan tín hiệu . 46 4.8.2. Mô hình tính toán suy hao đường truyền . 47 4.8.2.1. Mô hình Hata – Okumura . 47 4.8.2.2. Mô hình Walfisch – Ikegami (hay COST 231) 49 4.8.2.3. Quan hệ suy hao giữa đường truyền dẫn và vùng phủ sóng 53 4.8.2.4. Một số khái niệm cần quan tâm 54 4.8.3. Dung lượng kết nối vô tuyến 55 4.8.4. Suy giảm đường truyền lớn nhất cho phép 57 Chương 5-Tính toán và mô phỏng trong hệ thống W-CDMA . 59 5.1. Lưu đồ tính toán . 59 5.1.1. Lưu đồ giải thuật tổng quát 59 5.1.2. Lưu đồ giải thuật chi tiết 60 5.2. Giao diện chương trình 61 5.2.1. Giao diện chính 61 5.2.2. Hệ thống 61 5.2.3. Thủ tục thực hiện cuộc gọi . 62 5.2.4. Suy hao cho phép 62 5.2.5. Kích thước cell . 63 5.2.6. Số trạm BST 63 5.2.7. Thông tin . 64 Kết luận 65 Phụ lục Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY