Luận Văn Công Nghệ Thông Tin

Báo cáo Giấu tin trong ảnh nhị phân

Báo cáo Giấu tin trong ảnh nhị phân


báo cáo giấu tin trong ảnh nhị phân


Xây dựng website bán hàng qua mạng cho cơ sở sản xuất hàng mây tre đan tài trí

Xây dựng website bán hàng qua mạng cho cơ sở sản xuất hàng mây tre đan tài trí


Là một quá trình mua bán hàng hoá hay dịch vụ thông qua mạng điện tử. Môi trường phổ biến nhất để thực hiện thương mại điện tử là Internet. Thương mại điện tử là một hệ thống không chỉ tập trung vào việc mua bán hàng hóa, dịch vụ nhằm phát sinh lợi nhuận mà còn nhằm hỗ trợ cho các nhu cầu của khách ...


Đồ án Xây dựng Website công ty lương thực Tp Hồ Chí Minh

Đồ án Xây dựng Website công ty lương thực Tp Hồ Chí Minh


Trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp, em đã cố gắng hết sức để tìm hiểu và cài đặt chương trình nhưng vì thời gian có hạn nên có thể chưa giải quyết được tất cả các vấn đề đặt ra. Em rất mong nhận được sự thông cảm của quí Thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn. Những kết quả đạt được: + Về công ...


Đề tài Tìm hiểu PHP - Thiết kế và xây dụng website cho trường kỹ thuật cơ khí luyện kim Sài Gòn

Đề tài Tìm hiểu PHP - Thiết kế và xây dụng website cho trường kỹ thuật cơ khí luyện kim Sài Gòn


(Bản scan) HTML câc công cụ dùng trong việc phát triển các trang web động ngày càng phát triển mạnh mẽ. Cũng như ASP, jsp, php là một công cụ rất mạnh trong lĩnh vực xây dựng web động. tính năng hỗ trợ cho việc kết nối cơ sở dữ liệu trong php cũng giống như trong asp nhưng khi sử dụng php có hỗ trợ ...


Xây dựng phần mềm hỗ trợ bầu cử và quản lý cổ đông, cổ tức cho công ty cổ phần

Xây dựng phần mềm hỗ trợ bầu cử và quản lý cổ đông, cổ tức cho công ty cổ phần


PHầN Mở ĐầU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm qua chính phủ đó đưa ra nhiều cơ chế, chính sách thích hợp, kịp thời nhằm đẩy mạnh hơn nữa quả tránh cổ phần hóa tại các doanh nghiệp nhà nước với mục tiêu là đổi mới doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của nhà nước tại doanh nghiệp ...


Sự ra đời, hình thành và phát triển của loại hình báo mạng điện tử trên thế giới và tại Việt Nam

Sự ra đời, hình thành và phát triển của loại hình báo mạng điện tử trên thế giới và tại Việt Nam


Xu hướng này không chỉ giới hạn ở báo viết hay tạp chí. Hiện nay ở Pháp, nhiều đài phát thanh và hàng chục kênh truyền hình cunghx lần lượt phát sóng các chương trình qua Internet. Canal web là một trong những cồng ty hàng đấu tiên của pháp, cùng với nouvo.com tiên phong lĩnh vực truyền hình mạng


Nghiên cứu và xây dựng thử nghiệm 3D Engine

Nghiên cứu và xây dựng thử nghiệm 3D Engine


3D Engine bao gồm một tập các hệ thống trong Game Engine nhằm giải quyết các vấn đề chính của đồ họa 3D là đựng hình 3 D.Do đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng một 3D Engine nên chúng tôi tập trung vào xây dựng hệ thống hiển thị và hệ thống quản lý tập tin. Hệ thống diễn hoạt là hệ thống giúp q ...


Xây dựng chương trình quản lý nhập/xuất hàng theo đơn đặt hàng

Xây dựng chương trình quản lý nhập/xuất hàng theo đơn đặt hàng


Nhịp độ phát triển của Công Nghệ Thông Tin đang là một vấn đề rất được các ngành Khoa Học, Giáo Dục, Kinh Tế quan tâm. Nó hiện hữu với một tầm vóc hết sức mạnh mẽ, to lớn và ngày đang một lớn mạnh thêm. Việc ứng dụng Công Nghệ Thông Tin vào các lĩnh vực làm sao để đạt đuợc một cách có hiệu quả. Sự l ...


Lập trình và thiết kế Web

Lập trình và thiết kế Web


PHỤ LỤC I. GIỚI THIỆU ĐỒ ÁN 3 1. Tên đồ án 3 2. Giới thiệu đồ án 3 3. Nội dung 3 4. Đối tượng phục vụ 3 II. THIẾT KẾ 3 1. Thiết kế vật lý - mô hình chức năng 3 1. Thiết kế logic “giải pháp cá nhân”. 4 III. VẤN ĐỀ KỸ THUẬT 6 1. Môi trường 6 2. Các kỹ thuật cơ bản – các hàm, phương th ...


Lập trình điện thoại di động

Lập trình điện thoại di động


Lời giới thiệu: Công nghệ Java cho công nghiệp di động (Java Technology Wireless Industry - JTWI) ngày càng phát triển và thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nhằm đáp ứng nhu cầu này, TinCNTT mở chuyên mục J2ME Tutorial cố gắng đề cập đầy đủ nhiều khía cạnh của công nghệ Java cho di động. Để bắ ...


Đề tài Nhập môn công nghệ phần mềm: Quản lý khách sạn

Đề tài Nhập môn công nghệ phần mềm: Quản lý khách sạn


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP_HCM (227 NGUYỄN VĂN CỪ) -------O0O------- Môn: NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Đề Tài: Quản lý khách sạn LỜI NÓI ĐẦU -----&---- Trong quá trình học tập, và làm bài báo cáo nay gặp không ít khó khăn,song dưới sự giúp đỡ tận tình của thầy Nguyễn Tấn Trần Minh ...


Đồ án Xây dựng phần mềm hướng đối tượng phần mềm quản lý thư viện

Đồ án Xây dựng phần mềm hướng đối tượng phần mềm quản lý thư viện


Một thư viện cần quản lý việc đăng ký, mượn và trả sách của các bạn đọc thư viện. Sau đây là phần mô tả theo các nghiệp vụ hàng ngày của thư viện: Thủ thư gọi sách là đầu sách (dausach). Mỗi đầu sách có một ISBN để phân biệt với các đầu sách khác. Các đầu sách có cùng tựa (tuasach) sẽ có ISBN khác n ...


Công nghệ Phần mềm - Quản lý các đại lý

Công nghệ Phần mềm - Quản lý các đại lý


Ứng dụng tin học trong việc quản lí dường như không còn xa lạ với các doanh nghiệp, công ty hiện nay. Lợi ích mà các chương trình phần mềm quản lí đem lại khiến ta không thể không thừa nhận tính hiệu quả của nó. Trong thực tế, các công ty mẹ hay các đại lí lớn đều muốn có một sự quản lí các công ty ...


Ứng dụng ASP xây dựng cửa hàng bán máy tính trên mạng

Ứng dụng ASP xây dựng cửa hàng bán máy tính trên mạng


Thöông maïi ñieän töû (TMÑT), theo nghóa phoå bieán vaø roäng raõi, laø vieäc söû duïng caùc phöông phaùp ñieän töû ñeå laøm thöông maïi. Noùi roõ hôn thöông maïi ñieän töû laø trao ñoåi thoâng tin thöông maïi thoâng qua caùc phöông tieän ñieän töû, khoâng caàn söû duïng caùc giaáy tôø trong caùc gi ...


Xây dựng Website giới thiệu tour du lịch

Xây dựng Website giới thiệu tour du lịch


LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay, ứng dụng công nghệ thông tin và việc tin học hóa được xem là một trong những yếu tố mang tính quyết định trong hoạt động của các chính phủ, tổ chức, cũng như của các công ty; nó đóng vai trò hết sức quan trọng, có thể tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ. Việc xây dựng các trang ...


Tìm hiểu lý thuyết về mật mã hoá thông tin, xây dựng server tạo khóa cho user trong vấn đề bảo mật dữ liệu

Tìm hiểu lý thuyết về mật mã hoá thông tin, xây dựng server tạo khóa cho user trong vấn đề bảo mật dữ liệu


Lời Nói Đầu Thế giới của chúng ta luôn sôi sục trong muôn vàn biến động được tạo ra bởi con người. Và trong thế kỷ 20 này, máy tính là một trong những sản phẩm vĩ đại nhất. Cùng với thời gian, người ta không muốn sử dụng một máy tính đơn lẻ nữa mà sẽ kết nối các máy này lại thành một mạng máy tín ...


Công cụ soạn thảo nội dung dành cho E-Learning

Công cụ soạn thảo nội dung dành cho E-Learning


Thương mại điện tử (TMĐT), theo nghĩa phổ biến và rộng rãi, là việc sử dụng các phương pháp điện tử để làm thương mại. Nói rõ hơn thương mại điện tử là trao đổi thông tin thương mại thông qua các phương tiện điện tử, không cần sử dụng các giấy tờ trong các giai đoạn giao dịch. Theo nghĩa hẹp là kinh ...


Quản lý sinh viên khoa Công Nghệ Thông Tin ở trọ

Quản lý sinh viên khoa Công Nghệ Thông Tin ở trọ


Nội dung: I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU PHẦN MỀM 1. Khảo sát hiện trạng 2. Yêu cầu phần mềm 3. Xác định yêu cầu phần mềm 4. Danh sách các quy định 5. Mô hình hoá các yêu cầu II. THIẾT KẾ PHẦN MỀM 1. Thiết kế giao diện 2. Thiết kế dữ liệu Tài liệu bao gồm: SLIDE trình bày + Source phần mềm


Đề tài Thực trạng phát triển ngành công nghệ thông tin ở thủ đô Hà Nội trong những năm qua

Đề tài Thực trạng phát triển ngành công nghệ thông tin ở thủ đô Hà Nội trong những năm qua


MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Chương I. Những vấn đề lý luận chung về Công nghệ thông tin và thương mại điện tử I. Khái niệm về công nghệ thông tin II. Khái niệm về phần mềm và công nghiệp phần mềm 1. Các khái niệm 2. Những đặc điểm của công nghiệp phần mềm III. Khái niệm về mạng Internet IV. Lợi í ...


Đề tài Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị sinh thái Vàm Cỏ Đông huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Đề tài Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị sinh thái Vàm Cỏ Đông huyện Bến Lức, tỉnh Long An


MỤC LỤC PHẦN I: QUY HOẠCH CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT A./ MỞ ĐẦU SỰ CẦN THIẾT TIẾN HÀNH QUY HOẠCH : I. Cơ hội: II. Thách thức: III. Mục tiêu của công tác quy hoạch: IV. Các căn cứ để thiết kế qui họach: B./ HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾ- XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG XÃ AN THẠNH, HUYỆN BẾN LỨC TỈ ...