Luận Văn Công Nghệ Thông Tin

Đồ án Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý dịch vụ bưu phẩm

Đồ án Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý dịch vụ bưu phẩm


Đề tài: Hệ thống quản lí dịch vụ bưu phẩm MỤC LỤC Lời nói đầu I. Khảo sát hệ thống và phân tích hiện trạng hệ thống 1. Khảo sát hệ thống 2. Phân tích hiện trạng hệ thống II. Phân tích yêu cầu 1. Yêu cầu chức năng 2. Yêu cầu phi chức năng III. Phân tích hệ thống 1. Mô hình th ...


Đồ án Quản lý mua bán hàng trực tuyến

Đồ án Quản lý mua bán hàng trực tuyến


MỤC LỤC I. Khảo sát và phân tích hiện trạng hệ thống II. Phân tích yêu cầu III. Phân tích hệ thống Phát hiện thực thể Lược đồ ERD Chuyển sang mô hinh quan hệ Mô tả chi tiết quan hệ Bảng tổng kết Thiết kế giao diện Thuật toán xử lý Đánh giá ưu khuyết điểm


Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Quản lý vật tư

Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Quản lý vật tư


MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU I. Khảo sát hệ thống và phân tích hiện trạng hệ thống 1. Khảo sát hệ thống 2. Phân tích hiện trạng hệ thống II. Phân tích yêu cầu 1. Yêu cầu chức năng 2. Yêu cầu phi chức năng III. Phân tích hệ thống 1. Mô hình thực thể ERD a. Xác định các thực thể b. Mô hình ...


Đồ án Phân tích, thiết kế hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng của nhà cung cấp dịch vụ Internet

Đồ án Phân tích, thiết kế hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng của nhà cung cấp dịch vụ Internet


MỤC LỤC Lời nói đầu I/Mục tiêu và phạm vi của đồ án và khảo sát hệ thống 1. Mục tiêu 2. Phạm vi 3.Khảo sát hệ thống 4.Đặt tả hệ thống II/ Xác định thực thể và mô hình ERD 1. Xác định các thực thể 2. Mô hình ERD 3. Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ 4. Mô tả chi tiết ch ...


Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý của một chi nhánh ngân hàng Phương Nam

Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý của một chi nhánh ngân hàng Phương Nam


MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU I. Khào sát hệ thống và phân tích hiện trạng hệ thống 1. Khảo sát hệ thống 2.Phân tích hiện trạng hệ thống II. Phân tích yêu cầu 1.Yêu cầu chức năng 2. Yêu cần phi chức năng III. Phân tích hệ thống 1. Mô hinh thực thể ERD a. Xác định các thực thể b. Mô hình ...


Đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý trường trung học cơ sở Quang Trung

Đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý trường trung học cơ sở Quang Trung


MỤC LỤC Phần 1: Mục tiêu – phạm vi đồ án 1.1 Mục tiêu 1.2 Phạm vi 1.3 Khảo sát 1.3.1 Mô tả nghiệp vụ 1.3.2 Hiện trạng tin học tại trường THCS Quang Trung 1.3.3 Yêu cầu cơ bản của hệ thống Phần 2: Phát hiện thực thể và mô hình ERD 2.1 Phát hiện thực thể 2.2 Mô hình ERD Phần 3: ...


Lập trình giao tiép máy tính bàng Visual Basic

Lập trình giao tiép máy tính bàng Visual Basic


Biến: Được dùng để lưu trữ tạm thời cácb giá trị trong quá trình tính toán chưpng trình. Giá trj mà ta lưu trữ trong biến có thể là những số nguyên, số thực hay con cái, mà ta gọi là điều khiển. Vìlà thành phần tạm thời nên biến sẽ tự động mất đi khi kết thúc chương trình hay thậm chhí kết thúc một ...


Đồ án Thiết kế mạng Lan cho một công ty Tin học

Đồ án Thiết kế mạng Lan cho một công ty Tin học


LỜI MỞ ĐẦU Có thể nói ngày nay trong khoa học máy tính không lĩnh vực nào có thể quan trọng hơn lĩnh vực nối mạng. Mạng máy tính là hai hay nhiều máy tính được kết nối với nhau theo một cách nào đó sao cho chúng có thể trao đổi thông tin qua lại với nhau, dung chung hoặc chia sẽ dữ liệu thông qua ...


Đề tài Quản lý cửa hàng bách hóa Bình Minh

Đề tài Quản lý cửa hàng bách hóa Bình Minh


MỤC LỤC Phần 1 Khảo sát hệ thống 1.1 Mô tả 1.2 Vấn đề 1.3 Phạm vi 1.4 Các mẫu mô tả chứng từ Phần 2 Phân tích hệ thống 2.1 Yêu cầu chức năng 2.2 Phát hiện thực thể 2.3 Xây dựng mô hình thực thể ERD 2.4 Mô tả chi tiết các quan hệ Phần 3 Thiết kế giao diện 3.1 Mô tả các ...


Đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý một chi nhánh cuản ngân hàng tín dung

Đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý một chi nhánh cuản ngân hàng tín dung


Đề tài: Quản lý tín dụng của một chi nhánh ngân hàng MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU A.Khảo sát hệ thống và phân tích hiện trạng hệ thống 1.Khảo sát hệ thống 2.Phân tích hiện trạng hệ thống B.Phân tích yêu cầu 1.Yêu cầu về chức năng 2.Yêu cầu về quản tri người dùng C.Phân tích yêu cầu 1.M ...


Đề tài Xây dựng hệ thống quản lý giao – Nhận hàng tại công ty xe khách

Đề tài Xây dựng hệ thống quản lý giao – Nhận hàng tại công ty xe khách


MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ Chương 1. TỔNG QUAN – ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Giới thiệu 1.2 Hiện trạng 1.2.1 Hiện trạng về tổ chức 1.2.2 Hiện trạng về nghiệp vụ 1.2.3 Hiện trạng về tin học 1.3 Đặt vấn đề 1.4 Hướng giải quyết 1.5 Phương án Chương 2. PHÂN TÍCH – THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1 Đặc tả yê ...


Công nghệ thương mại điện tử

Công nghệ thương mại điện tử


Cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về Thương Mại Điện Tử (TMĐT) Các mô hình kinh doanh điện tử, cơ sở hạ tầng và các phần mềm, công nghệ được sử dụng trong TMĐT Thực trạng TMĐT ở Việt Nam và tình hình TMĐT trên thế giới Sinh viên cũng sẽ được trang bị các chiến lược, kỹ thuật để xây dựng v ...


Tìm hiểu và cấu hình GRUB trên LINUX

Tìm hiểu và cấu hình GRUB trên LINUX


Đồ án "Tìm hiểu và cấu hình GRUB trên LINUX" LINUX là một hệ điều hành họ UNIX miễn phí dùng cho máy tính cá nhân đang được sử dụng rộng rãi hiện nay. Được viết vào những năm 1991 bởi Linus Tovard, hệ điều hành LINUX đã thu được những thành công nhất định. Hiện nay, LINUX ngày càng phát triển được ...


Chuyên đề Ứng dụng gis thành lập bộ bản đồ dân số tỉnh Đồng Tháp

Chuyên đề Ứng dụng gis thành lập bộ bản đồ dân số tỉnh Đồng Tháp


Đặt vấn đề. Sự ra đời và phát triển của công nghệ thông tin đã đem lại nhiều tiến bộ, việc ứng dụng công nghệ thông tin mà đặc biệt là công nghệ GIS (GIS – Geographic Information System) để thành lập bản đồ là hết sức cần thiết. GIS là hệ thống thông tin địa lý không chỉ với khả năng thu thập đo đ ...


Quản lý ngân hàng câu hỏi và tổ chức thi trắc nghiệm trên mạng

Quản lý ngân hàng câu hỏi và tổ chức thi trắc nghiệm trên mạng


Phần I. khảo sát i. khảo sát mục tiêu bài toán 1. Tìm hiểu chung về tổ chức thi trắc nghiệm của bộ môn tiếng anh của ĐHHH: Ngoại ngữ là môn học chung của toàn trường nên có rất nhiều sinh viên theo học. Vì vậy tổ chức thi hết môn cho sinh viên toàn trường là việc khó khăn. Trắc nghiệm là hình thức ...


Quản lý thiết bị khoa Công nghệ thông tin

Quản lý thiết bị khoa Công nghệ thông tin


Nhóm 4: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thiết bị của khoa công nghệ thông tin Thành viên: Trần Ngọc Việt Lê Văn Tý Nguyễn Duy Khánh Vũ Trọng Huy I. Đặt Vấn Đề Bài Toán: Quản lý trang thiết bị được giao tại các bộ môn của khoa CNTT Với hệ thống quản lý cũ bằng văn bản giấy tờ: Quản lý ...


Đề tài Quản lý thẻ sinh viên của thư viện

Đề tài Quản lý thẻ sinh viên của thư viện


Đặt vấn đề: 1. Mô tả hiện trạng bài toán: Bất cứ một sinh viên nào khi bước qua cánh cổng của nhà trường đều phải có thẻ sinh viên. Thẻ sinh viên có vai trò rất quan trọng đối với cả sinh viên và nhà trường . Nó như “chứng minh thư” của mỗi “công dân” trong nhà trường Tại thư viện khi quản lý hồ sơ ...


Phần mềm quản lý bán vé chuyến bay

Phần mềm quản lý bán vé chuyến bay


LỜI NÓI ĐẤU Ngày nay việc sử dụng tin học trong tất cả các công việc đã không còn xa lạ, Đối với ngành hàng không, việc cần có một phần mềm giúp hỗ trợ cho các hoạt động quản lý là không thể thiếu. “Phần Mềm Quản Lý Bán Vé Chuyến Bay” là phần mềm giúp các nhân viên bán vé có thể thực hiện tốt công ...


Điều hành dự án bằng phương pháp pert - Pcm và ứng dụng giải bài toán lập lịch thi công công trình

Điều hành dự án bằng phương pháp pert - Pcm và ứng dụng giải bài toán lập lịch thi công công trình


Chú ý rằng tại thời điểm hai hoạt động cùng tiến hành thì số nhân lực cần là tổng hai số công nhân. Vì vậy cần phải sắp xếp khéo các hoạt động không găng để đòi hỏi tổng nhân công của cả dự án ít (tạm coi là mỗi người biết làm mọi việc). Việc sắp xếp tối ưu là phức tạp, đến nay ta sử dụng biểu đồ th ...


Vấn đề an ninh trong mạng máy tính không dây

Vấn đề an ninh trong mạng máy tính không dây


PHẦN I: KẾT NỐI KHÔNG DÂY9 Chương I: Giới thiệu một số công nghệ mạng không dây. 10 1. Công nghệ sử dụng sóng hồng ngoại IR-Infrared Light10 2. Công nghệ Bluetooth. 10 3. Công nghệ HomeRF. 10 4. Công nghệ HyperLAN11 5. Công nghệ Wimax. 11 6. Công nghệ WiFi11 7. Công nghệ 3G12 8. Công nghệ U ...