Luận Văn Công Nghệ Thông Tin

Thiết kế web với HTML

Thiết kế web với HTML


Frame mở rộng khả năng hiển thị trang web bằng cách cho phép chia miền hiển thị thành nhiều vùng. Mỗi vùng như vậy được gọi là frame và có những đặc điểm sau: Nó có thể truy cập tới một URL một cách độc lập với các frame khác. Mỗi frame có thể đặt tên, dùng làm đích trong liên kết. Nó có thể ...


Đề tài Xây dựng WebSite giới thiệu sản phẩm và bán hàng qua mạng cho Công ty Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ MD

Đề tài Xây dựng WebSite giới thiệu sản phẩm và bán hàng qua mạng cho Công ty Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ MD


MỤC LỤC Chương 1 Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH công nghệ thương mại dịch vụ MD I. Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Công nghệ thương mại dịch vụ MD 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Giám đốc 3. Chức năng và nhiệm vụ II. Phân tích và ...


Đề tài Xây dựng Website Bán hàng Máy tính qua mạng

Đề tài Xây dựng Website Bán hàng Máy tính qua mạng


Đề tài: Xây dựng Website Bán hàng Máy tính qua mạng MỤC LỤC CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP I.1. KHẢO SÁT HỆ THỐNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG HÀ NỘI I.1.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần máy tính và công nghệ truyền thông Hà Nội I.1.2. Bộ máy tổ chức của Công ...


Báo cáo Thực tập tại chi nhánh công ty cổ phần du lịch quốc tế Hữu Nghị

Báo cáo Thực tập tại chi nhánh công ty cổ phần du lịch quốc tế Hữu Nghị


MỤC LỤC Lời mở đầu Trang 1. Mục đích thực tập 1frc 2. Nội dung thực tập 1 3. Thời gian và vị trí thực tập 2 4. Kết cấu báo cáo thực tập .2 Phần nội dung Chương 1. Khái quát về chi nhánh công ty cổ phần du lịch quốc tế Hữu Nghị .3 1.1. Quá trình hình thành và phát triển .3 1.2. Cơ cấu tổ ...


Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý cửa hàng mua bán sách

Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý cửa hàng mua bán sách


Chương 1: Xác định yêu cầu bài toán Chương 2: Phân tích hệ thống quản lý cửa hàng mua bán sách 1. Xây dựng biểu đồ usecase. 2. Xây dựng kịch bản cho usecase. 3. Biểu đồ lớp. 4. Biểu đồ trạng thái. Chương 3: Thiết kế hệ thống quản lý cửa hàng mua bán sách 1. Biểu đồ tuần tự cho chức năng “Dang nhap” ...


Đề tài Tìm hiểu thực trạng bảo mật và an toàn mạng tại Việt Nam

Đề tài Tìm hiểu thực trạng bảo mật và an toàn mạng tại Việt Nam


PHẦN MỞ ĐẦU3 1.Lý do chọn đề tài.3 2.Mục tiêu nghiên cứu. 3 3.Phạm vi nghiên cứu. 3 4.Phương pháp nghiên cứu. 3 PHẦN NỘI DUNG4 I.Một số định nghĩa, khái niệm liên quan đến đề tài.4 1.Bảo mật thông tin là gì ?. 4 3.Các loại tấn công mạng chủ yếu. 4 Thư rác (điện tử)7 III. Một số biện pháp n ...


Đề tài Phân tích thiết kế chương trình quản lý việc mua bán hàng ở siêu thị

Đề tài Phân tích thiết kế chương trình quản lý việc mua bán hàng ở siêu thị


MỤC LỤC ------------------------ 1. Mô tả bài toán 3 2. Xác định các actor .3 3. Xác định các use case 4 4. Xây dựng biểu đồ use case 4 5. Mô tá các use case .5 5.1 Đăng nhập 5 5.2 Lập hoá đơn 5 5.3 Quản lý nhập hàng .6 5.4 Quản lý xuất hàng 7 5.5 Quản lý Khách hàng thân thiết 7 5.6 Thốn ...


Tìm hiểu công nghệ. Net Compact Framework

Tìm hiểu công nghệ. Net Compact Framework


MỤC LỤC Chương 1. Công nghệ .Net Compact Framework 1.1. Giới thiệu .Net Compact Framework 1.2. Kiến trúc của .Net Compact Framework Chương 2. Phát triển ứng dụng với Windown Form 2.1. Các điều khiển không được hỗ trợ trong .Net Compact Framework 2.2. Các hàm không được hỗ trợ trong .Net C ...


Đồ án Xây dựng hệ thống quản lý thiết bị viễn thông

Đồ án Xây dựng hệ thống quản lý thiết bị viễn thông


MỤC LỤC Chương 1: Đặt vấn đề. 1.1 Mục tiêu 1.2 Nhiệm vụ Chương 2: Cơ sở lý thuyết và công cụ sử dụng 2.1 Các bước xây dựng hệ thốn thông tin quản lý. 2.2 Các kiến thức cơ bản về CSDL. 2.3 Công cụ sử dụng Chương 3: Phân tích hệ tống 3.1 Phân tích hệ thống về xử lý. 3.2 Biểu đồ logic. 3.3 P ...


Bài 5: Backup- Resore và shadow copy

Bài 5: Backup- Resore và shadow copy


Đây là nọi dung toàn bộ bài thực hành mạng máy tính.tài liệu nêu lên đầy đủ các vấn đề cần biết khi sử dụng mạng internet như:ip,liên kết mạng,lan,cac lệnh cơ bản,share,backup,lập trình web,sử dụng mail nâng cao,quản lí mạng .chúc các bạn thành công!


Đề tài Phần mềm quản lý thư viện

Đề tài Phần mềm quản lý thư viện


Chương trình tựphát sinh matuasach, ISBN , macuonsach theo quy định.  Disabled các cột : matuasach, ISBN, macuonsach.  Đưa dữliệu vào combo Theloai.  Đưa dữliệu vào combo Ngonngu.  Đưa dữliệu vào combo Nhaxuatban.  Đưa dữliệu vào combo Tacgia.


Phân tích thiết kế hệ thống thư viện trường đại học

Phân tích thiết kế hệ thống thư viện trường đại học


1.2 Kiểm tra : khi nhà cung cấp cung cấp sách cho thư viện thủ thư sẽ kiểm tra sách kiểm tra đon giá sách 1.3 Sử lý sách: sách được nhập về sẽ được thủ thư ghi mã số đăng ký cá biệt và dán mã vạch để chuyển vào kho 1.4 Ghi sổ nhập: sau khi sách được dán mã vạch và ghi số đăng ký cá biệt sẽ được ...


Đề tài Phần mềm quản lí thư viện

Đề tài Phần mềm quản lí thư viện


MỤC LỤC I. Mục tiêu , phạm vi đề tài 1 Mục tiêu 2 Phạm vi II. Khảo sát III. Phân tích 1 Phát hiện thực thể 2 Mô hình ERD 3 Mô tả thực thể 4 Mô hình DFD 5 Mô tả tô xử lý, kho dữ liệu V. Thiết kế dữ liệu, xữ lý 1 Mô hình dữ liệu mức logic 2 Chuẩn hoá các quan hệ 3 Giải thuật cho các ô ...


Đề tài Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng băng đĩa nhạc

Đề tài Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng băng đĩa nhạc


MỤC LỤC Phần I: Mục tiêu – Phạm vi đồ án 1.Mục tiêu của đồ án 2.Phạm vi đồ án Phần II: Phân tích – Thiết kế 3.Phân tích 3.1.Phát hiện thực thể 3.2.Mô hình ERD 3.3.Mô tả thực thể 3.4Mô hình DFD 3.5Mô tả ô xử lý, kho dữ liệu 4.Thiết kế dữ liệu xử lý 4.1.Mô hình dữ liệu mức l ...


Tài liệu ngôn ngữ lập trình C

Tài liệu ngôn ngữ lập trình C


Trong chương trình trên không thực hiện việc xử lý ngoại lệ. Điều này dẫn đến chương trình có thể phát sinh ra những ngoại lệ và những ngoại lệ này không được xử lý. Đây là cách lập trình không tốt, nên yêu cầu người đọc nên thêm các xử lý ngoại lệ vào chương trình trên, ngoại lệ nàycũngtươngtự n ...


Đề tài Xây dựng và bảo mật hệ thống tích hợp

Đề tài Xây dựng và bảo mật hệ thống tích hợp


LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, công nghệ thông tin phát triển rất nhanh và được ứng dụng rộng rãi trong đời sống. Công nghệ thông tin mang lại cho con người rất nhiều hữu ích, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý dữ liệu, truy cập thông tin, tra cứu thông tin Đối với các tổ chức, doanh nghiệp thì công tác ...


Đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý học viên trung tâm tin học đại học Khoa Học Tự Nhiên

Đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý học viên trung tâm tin học đại học Khoa Học Tự Nhiên


MỤC LỤC I.Mục tiêu và phạm vi đề tài 1/ Mục tiêu 2/Phạm vi 3/Khảo sát II.Phân tích 1/Phát hiện thực thể 1)Thực thể : HỌC_VIEN. 2)Thực thể : DIEN_GIAM_PHI. 4)Thực thể : HOC_PHAN 5)Thực thể : MON_HOC 6)Thực thể : KY_THI 7)Thực thể : LOP_HOC. 8)Thực thể : BIEN_LAI 9)Thực thể ...


Đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống Quản lý giải bóng đá vô địch quốc gia V - League

Đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống Quản lý giải bóng đá vô địch quốc gia V - League


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ GIẢI V – LEAGUE I KHẢO SÁT – MỤC TIÊU – PHẠM VI ĐỀ TÀI 1. Khảo sát 2. Mục tiêu 3. Phạm vi đề tài II PHÂN TÍCH 1. Phát hiện thực thể 2. Diễn giải mô hình III THIẾT KẾ 1. Thiết kế dữ liệu 1.1 Xây dựng mô hình ERD 1.2 Chuyển mô hình ERD sa ...


Đồ án Phân tích thiết kế hệ thống quản lý kí túc xá

Đồ án Phân tích thiết kế hệ thống quản lý kí túc xá


MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU LỜI CẢM ƠN I. Mục tiêu phạm vi đề tài 1. Mục tiêu 2. Phạm vi đề tài 3. Phân tích hiện trạng hệ thống II. Phân tích: 1. Phát hiện thực thể: 2. Sơ đồ tổ chức quả 4. Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ: 5. Mô tả quan hệ: 6. Mô tả tổng kết: III.Thiết ...


Đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý phòng mạch tư

Đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý phòng mạch tư


MỤC LỤC Lời mở đầu 1. Mục tiêu , phạm vi đề tài mục 1.1 Mục tiêu 1.2 Phạm vi 2. Khảo sát 3. Phân tích 3.1 Phát hiện thực thể 3.2 Mô tả chi tiết thực thể 3.3 Mô hình ERD 3.4 Chuyển từ mô hình ERD sang mô hình quan hệ 3.5 Mô hình DFD 3.6 Mô tả ô xử lí và giải thuật. 4. Thiết kế ...