Luận Văn Công Nghệ Thông Tin

Miền Nam Việt Nam anh dũng kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975)

Miền Nam Việt Nam anh dũng kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975)


PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước toàn thắng là thiên anh hùng ca vĩ đại của chiến tranh Việt Nam trong thế kỷ XX, là một trong những tranh chói lọi trong lịch sử của nhân dân cách mạng thế giới chống chủ nghĩa đế quốc thời đại ngày nay. Các chiến lược chiến tranh ...


Điều khiển máy tính bằng công nghệ xử lý ảnh từ webcam

Điều khiển máy tính bằng công nghệ xử lý ảnh từ webcam


ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH BẰNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ẢNH TỪ WEBCAM COMPUTER CONTROLLING BASED ON PROCESSING IMAGES FROM A WEBCAM SVTH: Lê Kim Trọng Lớp 05T1, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại học Bách Khoa GVHD: ThS. Đặng Bá Khắc Triều Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại học Bách Khoa TÓM TẮT Đề ...


Nhận diện hình ảnh taxi xanh và một vài giải pháp về định vị cho dịch vụ taxi xanh tại công ty cổ phẩn tập đoàn mai linh Bắc Trung Bộ

Nhận diện hình ảnh taxi xanh và một vài giải pháp về định vị cho dịch vụ taxi xanh tại công ty cổ phẩn tập đoàn mai linh Bắc Trung Bộ


NHẬN DIỆN HÌNH ẢNH TAXI XANH VÀ MỘT VÀI GIẢI PHÁP VỀ ĐỊNH VỊ CHO DỊCH VỤ TAXI XANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN TẬP ĐOÀN MAI LINH BẮC TRUNG BỘ IDENTIFY GREEN-TAXI IMAGE AND SOME SOLUTIONS TO POSITION THE SERVICE “GREEN-TAXI” OF MAI LINH JOINT STOCK COMPANY SVTH: Nguyễn Thị Thu Trang Lớp 32K12, Khoa Q ...


Ứng dụng công nghệ java để xây dựng hệ thống quản lý thông tin đăng kiểm

Ứng dụng công nghệ java để xây dựng hệ thống quản lý thông tin đăng kiểm


ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ JAVA ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN ĐĂNG KIỂM APPLYING JAVA TECHNOLOGY FOR BUILDING REGISTERED TRANSPORT INFOMATION MANAGEMENT SYSTEM SVTH: Trần Quang Tú Lớp 05T2, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa GVHD: KS. Nguyễn Võ Quang Đông Khoa Công nghệ thô ...


Đề tài Xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập và giám sát mạng nội bộ

Đề tài Xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập và giám sát mạng nội bộ


XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP VÀ GIÁM SÁT MẠNG NỘI BỘ BUILDING A LAN INTRUSION DETECTION AND MONITOR SYSTEM SVTH: Lê Văn Hưng, Phùng Duy Tùng Lớp 05T1, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại học Bách khoa GVHD: ThS. Nguyễn Tấn Khôi Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại học Bách khoa TÓM TẮT Báo cá ...


Máy tính nhúng và xử lý ảnh trong điều khiển robot

Máy tính nhúng và xử lý ảnh trong điều khiển robot


MÁY TÍNH NHÚNG VÀ XỬ LÝ ẢNH TRONG ĐIỀU KHIỂN ROBOT EMBEDDED COMPUTER AND IMAGE PROCESSING IN ROBOT CONTROL SVTH: Lê Văn Khanh, Lô Văn Dưng Lớp 05T3, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Bách Khoa GVHD: KS. Trương Minh Huy Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Bách Khoa TÓM TẮT Công ...


Nghiên cứu các thuật toán mờ để giảm nhiễu tiếng vang trong miền phổ nhằm nâng cao chất lượng tiếng nói

Nghiên cứu các thuật toán mờ để giảm nhiễu tiếng vang trong miền phổ nhằm nâng cao chất lượng tiếng nói


NGHIÊN CỨU CÁC THUẬT TÓAN MỜ ĐỂ GIẢM NHIỄU TIẾNG VANG TRONG MIỀN PHỔ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIẾNG NÓI STUDY ON SPECTRAL-BASED BLIND DEREVERBERATION ALGORITHMS FOR SPEECH ENHANCEMENT SVTH: Nguyễn Thị Phương Mai, Trần Thủy Nguyên, Đỗ Thị Hoàng Yến Lớp 05DT1,2, Khoa Điện tử Viễn thông, Trường ...


Phương pháp ước lượng xác suất thứ cấp dựa trên lý thuyết entropy cực đại trong ứng dụng nén dữ liệu

Phương pháp ước lượng xác suất thứ cấp dựa trên lý thuyết entropy cực đại trong ứng dụng nén dữ liệu


PHưƠNG PHÁP ưỚC LưỢNG XÁC SUẤT THỨ CẤP DỰA TRÊN LÝ THUYẾT ENTROPY CỰC ĐẠI TRONG ỨNG DỤNG NÉN DỮ LIỆU SECONDARY PROBABILITY ESTIMATION METHODS BASED ON MAXIMUM ENTROPY PRINCIPLE IN DATA COMPRESSION APPLICATIONS SVTH: Nguyễn Hải Triều Anh Lớp 05DT1, Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Bách ...


Đánh giá các thuật toán phát hiện tiếng nói dùng ngưỡng thích nghi và mạng neural trong miền wavelet

Đánh giá các thuật toán phát hiện tiếng nói dùng ngưỡng thích nghi và mạng neural trong miền wavelet


ĐÁNH GIÁ CÁC THUẬT TOÁN PHÁT HIỆN TIẾNG NÓI DÙNG NGƯỠNG THÍCH NGHI VÀ MẠNG NEURAL TRONG MIỀN WAVELET PERFORMANCE ASSESSMENT ON VOICE ACTIVITY DETECTION ALGORITHMS USING ADAPTIVE THRESHOLD AND NEURAL NETWORK IN WAVELET DOMAIN SVTH: Nguyễn Trí Phước, Trần Lê Anh Thư, Nguyễn Ngọc Như Trang Lớp0 ...


Thuật toán tô màu đồ thị và ứng dụng xếp lịch thi

Thuật toán tô màu đồ thị và ứng dụng xếp lịch thi


THUẬT TOÁN TÔ MÀU ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG XẾP LỊCH THI THE GRAPH COLORING ALGORITHM AND EXAMS SCHEDULING APPLICATION SVTH: NGHIÊM VĂN HƯNG Lớp: 04CCT02, Trường Đại học Sư Phạm GVHD: PGS. TSKH TRẦN QUỐC CHIẾN Khoa Tin học, Trường Đại học Sư Phạm T́M TĂT Lý thuyết đồ thị là một ngành khoa ...


Nghiên cứu xây dựng Website bằng flash và webservice

Nghiên cứu xây dựng Website bằng flash và webservice


NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG WEBSITE BẰNG FLASH VÀ WEBSERVICE RESEARCH ON BUILDING WEBSITE WITH FLASH AND WEBSERVICE TRẦN THỊ HỒNG PHƯỢNG, NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG, PHAN VŨ KIM HÙNG, HỒ VĂN ĐÀI Lớp 06N, Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin GVHD: LÊ VĂN MINH Bộ môn Công nghệ,Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông ...


Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ internet banking nghiên cứu tại thị Trường Việt Nam

Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ internet banking nghiên cứu tại thị Trường Việt Nam


MÔ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING NGHIÊN CỨU TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM MODEL OF FACTORS INFLUENCING THE INTENTION OF INTERNET BANKING: THE CASE OF VIETNAM SVTH: LÊ THỊ KIM TUYẾT Lớp: 30K12, Trường Đại học Kinh tế GVHD: THS. VÕ QUANG TRÍ Khoa Quản Trị K ...


Nghiên cứu tính toán kết cấu bằng phần mềm matlap theo phương pháp phần tử hữu hạn

Nghiên cứu tính toán kết cấu bằng phần mềm matlap theo phương pháp phần tử hữu hạn


NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN KẾT CẤU BẰNG PHẦN MỀM MATLAP THEO PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN STUDING ABOUT CONSTRUCTION CALCULATION BY MATLAB SOFTWARE ON LIMITED ELEMENT METHOD SVTH: NGUYỄN THÀNH NHẬT Lớp 03X3B, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng GVHD:ThS NGUYỄN LAN Trường Đại học Bách khoa, Đ ...


Thực hành vi xử lý

Thực hành vi xử lý


Mục Lục Mục Lục . . 1 Bài 1 : Giới thiệu MPLAB IDE và KIT PIC . . 1 1.1 Môi trường Phát triển MPLAB . 1 1.2 Nạp file hex vào vi điều khiển PIC . 8 1.3 Debug dùng MpLab SIM . . 12 1.4 Debug onchip dùng Mplab ICD2 15 1.5 Bài tập . 15 Bài 2 : Khảo sát cổng xuất nhập . 16 2.1 Kiến thức liên qua ...


Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện tử Orcad 10.5

Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện tử Orcad 10.5


Phần mềm thiết kế mạch điện tử OrCAD của tập đoàn Cadence® được các chuyên viên đánh giá là một trong những phần mềm thiết kế mạch mạnh nhất hiện nay. OrCAD đã có mặt và hỗ trợ cho các kỹ thuật viên thiết kế mạch từ rất sớm. Từ OrCAD phiên bản 3.2 chạy trên nền dos cho tới phiên bản 4.0 đã có những ...


Luân Văn Nuôi con nuôi thực tế ở Việt Nam theo pháp luật hiện hành

Luân Văn Nuôi con nuôi thực tế ở Việt Nam theo pháp luật hiện hành


MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài . 1 2. Đối tượng nghiên cứu . 2 3. Phạm vi nghiên cứu . 2 4. Mục tiêu nghiên cứu . 3 5. Phương pháp nghiên cứu 3 6. Kết cấu đề tài 3 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ NUÔI CON NUÔI VÀ CON NUÔI THỰC TẾ Ở VIỆT NAM 1.1 Khái niệm chung 4 1.1.1 Khái ni ...


Đề tài An toàn và bảo mật hệ thống thông tin

Đề tài An toàn và bảo mật hệ thống thông tin


Tập 1 Mục lục I Mở đầu 4 II Nhóm triển khai đề tài 6 III Kết quả nghiên cứu đã đạt được. 6 1. Trình độ chung về bảo mật hệ thống của toàn nhóm nghiên cứu được nâng cao. 7 2. Nắm vững hầu hết các kỹ thuật quan trọng trong lĩnh vực bảo mật hệ thống.7 3. Triển khai thành công một số công cụ bảo ...


Đề tài Nghiên cứu ứng dụng hỗ tợ bảo mật hệ thống thông tin cho các mạng tin học Việt Nam

Đề tài Nghiên cứu ứng dụng hỗ tợ bảo mật hệ thống thông tin cho các mạng tin học Việt Nam


1 Hịan cảnh hình thành đề tài Cuối năm 1999, web site của ĐHQG-HCM bị cracker từ nước ngịai thay đổi bằng một nội dung phản động ! Đây là hồi chuơng cảnh báo đầu tiên về khả năng bị tấn cơng từ ngịai vào mạng ĐHQG-HCM và giúp chúng ta cảnh tỉnh về trình độ cịn rất non yếu của nhĩm quản trị mạng ...


Tìm hiểu Joomla và ứng dụng xây dựng website thương mại điện tử

Tìm hiểu Joomla và ứng dụng xây dựng website thương mại điện tử


LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm gần đây với sự phát triển vượt trội của khoa học kỹ thuật đặt biệt là công nghệ thông tin, với những ứng dụng của công nghệ thông tin vào các lĩnh vực đã đóng góp phần to lớn cho sự nghiệp phát triển của con người. Trong các lĩnh vực đó thì lĩnh vực quản lý là thật sự g ...


Hương dẫn sử dụng PowverPoint 2003

Hương dẫn sử dụng PowverPoint 2003


Normal View (xem thông thường): Tất cả các Slide sẽ được hiển thị. Slide Shorter View (sắp xếp Slide): hiển thị các Slide trong bản trình diễn nhỏ, có thể thêm, xóa các Slide và xem trước các hình ảnh áp dụng cho từng Slide. Slide Show View (trình diễn Slide): Xem các Slide toàn màn hình và các ...