Luận Văn Công Nghệ Thông Tin

Đề tài Nguyên cứu chi tiết chuẩn OpenMP và ứng dụng của OpenMP vào việc song song hóa bài toán tính lực tương tác giữa các hạt trong hệ mô phỏng N-Body

Đề tài Nguyên cứu chi tiết chuẩn OpenMP và ứng dụng của OpenMP vào việc song song hóa bài toán tính lực tương tác giữa các hạt trong hệ mô phỏng N-Body


Tóm tắt nội dung Ngày nay tính toán song song ra đời với sự thực thi đồng thời của nhiều tài nguyên máy tính giúp giải quyết các bài toán đòi hỏi giới hạn về thời gian xử lý và với dữ liệu lớn như bài toán dự báo thời tiết, bài toán mô phỏng tai nạn giao thông . Và đã có rất nhiều chuẩn hỗ trợ ...


Tìm hiểu cách xây dựng module cho Drupal và các vấn đề liên quan

Tìm hiểu cách xây dựng module cho Drupal và các vấn đề liên quan


Tóm tắt khóa luận Drupal là một hệ quản trị nội dung được sử dụng khá phổ biến trên Internet trong thời gian gần đây. Với thiết kế mang tính module, Drupal cho phép mở rộng các tính năng một cách linh hoạt thông qua các module được thêm vào mà không phải thay đổi mã nguồn của hệ thống. Trong ...


Lập trình hướng Agent

Lập trình hướng Agent


LỜI GIỚI THIỆU Trong những năm gần đây, sự Phát triển mạnh mẽ của các công nghệ truyền thông và internet đã ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của cuộc sống từ kinh tế, khoa học đến văn hoá và xã hội. Rõ ràng sự Phát triển của phần cứng đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình tiến hoá này nhưng y ...


Tổng quan về FPGA

Tổng quan về FPGA


Mở đầu Hiện nay Thông tin vô tuyến là một ngành Phát triển rất mạnh mẽ, các công nghệ sử dụng trong thông tin vô tuyến ngày càng được đổi mới nhằm nâng cao tính hiệu quả trong điều chế, giải điều chế và truyền thông tin. Tuy nhiên công nghệ Phát triển càng cao thì lại càng đặt ra những khó khăn tro ...


Đề tài Đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn Việt Nam - Thực trạng, chủ trương chính sách và khuyến nghị giải pháp

Đề tài Đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn Việt Nam - Thực trạng, chủ trương chính sách và khuyến nghị giải pháp


MỞ ĐẦU 1.1. Đặt vấn đề. Đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá; nông nghiệp, nông thôn cũng đang trong tiến trình này. Các nguồn lực đều được ưu tiên cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trong đó có nguồn nhân lực giữ vị trí then chốt, quyết định cho sự thành ...


Đề tài Đặc điểm nguồn nhân lực Việt Nam - Yếu tố quan trọng trong việc phát triển kinh tế

Đề tài Đặc điểm nguồn nhân lực Việt Nam - Yếu tố quan trọng trong việc phát triển kinh tế


PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý‎ do chọn đề tài Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đã có những sự chuyển biến tích cực. Những nhân tố tạo nên những bước tiến đó là: chúng ta đã biết khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên vốn có, đưa ra những chính Sách kinh tế thông thoáng, tận dụng những cơ hội đầu tư, ...


Đề tài Phát hiện luật bằng cách sử dụng siêu phẳng tối ưu theo hướng tiếp cân tập thô

Đề tài Phát hiện luật bằng cách sử dụng siêu phẳng tối ưu theo hướng tiếp cân tập thô


TÓM TĂT KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Cùng với sự Phát triển của Công nghệ thông tin ngày nay, khai phá tri thức trong các cơ sở dư liệu lớn là một trong nhưng lĩnh vực được rất nhiều nhà nguyên cứu và ứng dụng tin học đặc biệt quan tâm. Việc nguyên cứu những phương pháp có thể tự động phát hiện những tri ...


Đề tài Phân lớp tài liệu Web độc lập ngôn ngữ

Đề tài Phân lớp tài liệu Web độc lập ngôn ngữ


TÓM TẮT NỘI DUNG Phân lớp Văn bản là một trong những bài toán cơ bản và quan trọng nhất của lĩnh vực xử lý Ngôn ngữ tự nhiên. Nó có ứng dụng rất nhiều trong các bài toán thực tế ví dụ như: ứng dụng lọc nội dung Văn bản (lọc thư rác, lọc trang web có nội dung phản động, trang web có nội dung không l ...


Đề tài Phân lớp phân cấp Faxonomy văn bản Web và ứng dụng

Đề tài Phân lớp phân cấp Faxonomy văn bản Web và ứng dụng


Tóm tắt nội dung Phân lớp Văn bản là quá trình gán Văn bản một cách tự động vào một hoặc nhiều lớp cho trước. Tuy nhiên, trong trường hợp có số lượng khá lớn các lớp, bài toán sẽ phức tạp hơn rất nhiều, do đó, khi tiến hành phân lớp thường cho kết quả có độ chính xác không cao. Vì vậy, một vấn đề đ ...


Đề tài Nghiên cứu mạng thư điện tử và ứng dụng trong lọc thư rác

Đề tài Nghiên cứu mạng thư điện tử và ứng dụng trong lọc thư rác


Tóm tắt Vấn đề thư rác từ lâu đã gây không ít phiền nhiễu cho người sử dụng thư Điện tử và là vấn đề đau đầu của những người quản lý mạng. Có rất nhiều giải pháp chống thư rác đã được đưa ra và áp dụng trong thực tế. Tuy nhiên, các phương pháp này đều tỏ ra chưa thực sự hiệu quả và mang những nhược ...


Đề tài Phân lớp bán giám sát và ứng dụng thuật toán SVM vào phân lớp trang Web

Đề tài Phân lớp bán giám sát và ứng dụng thuật toán SVM vào phân lớp trang Web


TÓM TẮT NỘI DUNG Hiện nay, với một lượng lớn các dữ liệu thì phân lớp dữ liệu có vai trò rất quan trọng, là một trong những bài toán luôn thời sự trong lĩnh vực xử lý dữ liệu văn bản. Một yêu cầu cơ bản được đặt ra là cần tăng tính hiệu quả của thuật toán phân lớp, nâng cao giá trị của các độ đo hồ ...


Đề tài Khai phá dữ liệu trong Thương mại điện tử và đưa ra phương pháp xây dựng hệ thống khuyến cáo sản phẩm

Đề tài Khai phá dữ liệu trong Thương mại điện tử và đưa ra phương pháp xây dựng hệ thống khuyến cáo sản phẩm


Lời giới thiệu Hiện nay, Thương mại Điện tử Phát triển nhanh theo xu thế toàn cầu hoá. Việc giao dịch thông qua các Website Thương mại Điện tử tạo ra lượng dữ liệu vô cùng lớn. Dữ liệu này chính là thông tin về khách hàng cũng như các sản phẩm giao dịch. Nếu có thể khai thác được nguồn dữ liệu này ...


Đề tài Phân lớp câu hỏi hướng tới tìm kiếm ngữ nghĩa Tiếng Việt trong lĩnh vực y tế

Đề tài Phân lớp câu hỏi hướng tới tìm kiếm ngữ nghĩa Tiếng Việt trong lĩnh vực y tế


Tóm tắt Cùng với sự ra đời của Web ngữ nghĩa và các Ontology, nhu cầu tìm kiếm ngữ nghĩa ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm trong cộng đồng nghiên cứu về khai phá dữ liệu Web/Text. Mặt khác, phân lớp câu hỏi là một trong những thành phần cơ bản nhưng quan trọng nhất trong Kiến trúc tổng thể của ...


Đề tài Độ tương đồng ngữ nghĩa giữa hai câu và ứng dụng trong tóm tắt văn bản

Đề tài Độ tương đồng ngữ nghĩa giữa hai câu và ứng dụng trong tóm tắt văn bản


Tóm tắt nội dung Hiện nay, tóm tắt Văn bản là một bài toán có tính ứng dụng thực tiễn cao. Tóm tắt Văn bản nhận được sự nhiều sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà khoa học, của các hội nghị Quốc tế như hội nghị DUC (Document Understanding Conference), hội nghị Coling/ACL (Computational Linguistics/ ...


Đề tài Bài toán trích xuất thông tin cho dữ liệu bán cấu trúc và áp dụng xây dựng hệ thống tìm kiếm giá cả sản phẩm

Đề tài Bài toán trích xuất thông tin cho dữ liệu bán cấu trúc và áp dụng xây dựng hệ thống tìm kiếm giá cả sản phẩm


Tóm tắt nội dung Trích xuất thông tin từ dữ liệu bán cấu trúc là một bài toán được sự quan tâm tại nhiều hội nghị lớn trên thế giới [9],[10],[12],[13]. Bài toán này là một thành phần không thể thiếu trong các ứng dụng về thu thập và trích xuất thông tin hiện nay. Một trong những ứng dụng đó là tríc ...


Đề tài Trích chọn thông tin y tế tiếng việt cho bài toán tìm kiếm ngữ nghĩa

Đề tài Trích chọn thông tin y tế tiếng việt cho bài toán tìm kiếm ngữ nghĩa


TÓM TẮT Trích chọn thông tin y tế nhằm Xây dựng được một tập dữ liệu tốt, đầy đủ để hỗ trợ việc tìm kiếm ngữ nghĩa đang là nhu cầu thiết yếu, nhận được sự quan tâm đặc biệt trong thời gian gần đây. Ontology là cách biểu diễn khái niệm, thuộc tính, Quan hệ trong miền ứng dụng đảm bảo tính nhất quán v ...


Đề tài Trích chọn thuộc tính sản phẩm trong hệ thống mua bán trực tuyến tiếp cận khai phá luật kết hợp

Đề tài Trích chọn thuộc tính sản phẩm trong hệ thống mua bán trực tuyến tiếp cận khai phá luật kết hợp


TÓM TẮT NỘI DUNG Ngày nay, Thương mại Điện tử đã trở nên phổ biến đối với mọi người. Cùng với nó là sự ra đời của các trang web bán hàng trên mạng. Trên các trang web bán hàng trực tuyến thường có mục dành cho khách hàng đưa ra ý kiến, đánh giá của mình về sản phẩm và các dịch vụ liên quan. Với sự ...


Đề tài Trích rút mối quan hệ ngữ nghĩa và áp dụng cho hệ thống hỏi đáp tự động Tiếng Việt

Đề tài Trích rút mối quan hệ ngữ nghĩa và áp dụng cho hệ thống hỏi đáp tự động Tiếng Việt


Tóm tắt Với sự ra đời và Phát triển ngày càng mạnh mẽ trên World Wide Web đặt ra thách thức đòi hỏi việc khai thác thông tin một cách hiệu quả. Mặc dù chất lượng của các máy tìm kiếm đã được cải thiện nhưng kết quả trả về chỉ là những tài liệu có liên quan. Vì thế, hệ thống hỏi đáp ra đời là một nhu ...


So sánh đối chiếu uyển ngữ diễn đạt cái chết trong tiếng Việt và tiếng Anh

So sánh đối chiếu uyển ngữ diễn đạt cái chết trong tiếng Việt và tiếng Anh


LỜI NÓI ĐẦU Sống và chết là qui luật tất yếu của cuộc sống. Tuy nhiên hầu hết mọi người lại khó chấp nhận được sự thật rằng một ai đó mất đi. Vì vậy, người nói hay người viết nên biết cách tìm từ ngữ diễn đạt thế nào để có thể giảm bớt hoặc né tránh hậu quả quá kích động trong điễn ngôn cho người n ...


Đầu tư của cha mẹ đối với việc học tập của con cái ở Hà Nội hiện nay

Đầu tư của cha mẹ đối với việc học tập của con cái ở Hà Nội hiện nay


MỤC LỤC PHẦN I : MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài 2. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn 2.1. Ý nghĩa khoa học 2.2. Ý nghĩa thực tiễn 3. Mục tiêu nghiên cứu 4. Đối tượng-khách thể-phạm vi-mẫu nghiên cứu 4.1. Đối tượng ` 4.2. Khách thể 4.3. Phạm vi nghiên cứu 5. Phươn ...