Công nghệ sinh học bảo quản, chế biến nông sản và xử lí phế thải nông nghiệp an toàn sinh học trong công nghệ sinh học

Mục Lục Trang Chương IV: CÔNG NGHỆ SINH HỌC BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN NÔNG SẢN VÀ XỬ LÍ PHẾ THẢI NÔNG NGHIỆP 2 1. Công nghệ sinh hoc trong chế biến 2 1.1.Công nghệ sản xuất sữa 2 1.2.Chế biến tinh bột 2 1.3. Sản xuất nước uống lên men .2 1.4. Sản xuất protein từ vi sinh vật .3 1.5. Sản xuất các chất tăng hương vị sản phẩm 3 2. Công nghệ sinh học trong bảo quản .4 3. Công nghệ sinh học trong xử lí phế thải .4 3.1. Xử lí hiếu khí phế thải nông nghiệp 4 3.2. Xử lí yếm khí các phế thải nông nghiệp . 5 3.3. Sản xuất phân bón vi sinh từ phế thải 5 3.4. Sử dụng phế liệu nông nghiệp trong sản xuất nấm ăn .6 Chương V: AN TOÀN SINH HỌC TRONG CÔNG NGHỆ SINH HỌC .8 1. Định nghĩa và khái niệm . 8 2. Những lợi ích của cây trồng chuyển gen .8 3. Những rủi ro có thể có của cây chuyển gen .8 4. Các quy định về an toàn sinh học . 9 4.1 Công ước đa dạng sinh học Nairobi và Nghị đinh thư Cartagena .9 4.2 Quy chế quản lí an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen và sản phẩm của chúng 10

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY