Luận Văn Công Nghệ - Môi Trường

Đồ án Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải tập trung cho thành phố Hội An-Tỉnh Quảng Nam (tính đến năm 2020)

Đồ án Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải tập trung cho thành phố Hội An-Tỉnh Quảng Nam (tính đến năm 2020)


Với nhiệm vụ thiết kế được giao “Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải tập trung cho thành phố Hội An-Quảng Nam” em đã hoàn thành các phần sau: - Thiết kế, tính toán trạm xử lý nước thải với tổng công suất 17100m3/ngđ (tính đến năm 2020). Công nghệ xử lý gồm 2 quá trình chính: quá trình xử lý c ...


Đề tài Tài nguyên năng lượng

Đề tài Tài nguyên năng lượng


Trong thời kz tăng trưởng kinh tế ngày càng phát triển, thì nhu cầu năng lượng cũng ngày càng tăng nhanh, trong khi khả năng cung cấp và lưu trữ có hạn. Chính vì thế, nguy cơ thiếu hụt năng lượng và ô nhiễm môi trường ngày càng đáng lo ngại và hiện hữu. Tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng là ...


Đồ án Tổng quan quy trình xử lý nước nguồn có hàm lượng cặn > 2500mg/l

Đồ án Tổng quan quy trình xử lý nước nguồn có hàm lượng cặn > 2500mg/l


Như vậy một quy trình xử lý nước nguồn phải qua rất nhiều giai đoạn, đặt biệt đối với loại nước nguồn có tính chất nhiễm bẩn cao như hàm lượng cặn lớn, độ màu, độ đục cao, số lượng vi trùng nhiều thì quy trình xử lý càng phức tạp và lâu hơn. Trong mỗi công đoạn xử lý cần chú ý đến việc lựa chọn c ...


Đồ án Tổng quan quy trình xử lý nước thải đô thị bằng phương pháp sinh học trong điều kiện nhân tạo

Đồ án Tổng quan quy trình xử lý nước thải đô thị bằng phương pháp sinh học trong điều kiện nhân tạo


Sau 2 tháng tìm hiểu và nghiên cứu, cùng với quá trình tìm kiếm thu thập các tài liệu nay tôi đã hoàn thành xong đề tài “Tổng quan quy trình xử lí nước thải đô thị bằng phương pháp sinh học trong điều kiện nhân tạo”. Trong quá trình làm đề tài này tôi đã được bổ sung thêm kiến thức về các phương ...


Chuyên đề Ứng dụng GIS xây dựng mô hình 3D quản lý nhà cao tầng trên tuyến đường Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Chuyên đề Ứng dụng GIS xây dựng mô hình 3D quản lý nhà cao tầng trên tuyến đường Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh


Qua quá trình thực hiện chuyên đề vẫn còn một số vấn đề chưa thể giải quyết được, kính mong được xem xét: + Chưa có quy trình, quy phạm chuẩn về xây dựng bản đồ 3D nên chỉ có thể gọi là mô hình 3D, có thể nghiên cứu xem xét để đưa ra quy trình, quy phạm xây dựng bản đồ 3D để thực hiện các bản đồ ...


Đề tài Vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học

Đề tài Vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học


V. GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG VIỆC BẢO TỒN ĐDSH Nâng cao sự phối hợp giữa chính quyền địa phương các xã với nhau trong công tác quản lý. Tăng cường hơn về công tác tuyên truyền giáo dục về bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường cho cộng đồng người dân sống gần vùng bảo tồn. ...