Luận Văn Công Nghệ - Môi Trường

Quá trình hydrocracking

Quá trình hydrocracking


Phụ thuộc vào điều kiện quá trình, đặc biệt ở áp suất cao hơn, từ một dạng nguyên liệu có thể thu được các sản phẩm khác nhau - từ khí hóa lỏng đến dầu bôi trơn và cặn dầu với hàm lượng lưu huỳnh thấp .


Nghiên cứu công nghệ và thiết bị liên tục xử lý rơm rạ bằng hơi nước để lên men Menethanol

Nghiên cứu công nghệ và thiết bị liên tục xử lý rơm rạ bằng hơi nước để lên men Menethanol


1.MỞ ĐẦU 1.1.Lý do nghiên cứu Ethanol từ rơm rạ Nước ta là một nước nông nghiệp với sản lượng gạo hằng năm trên 35 triệu tấn. Đồng bằng Sông Hồng, khu vực Trung Du và Đồng bằng Sông Cửu Long là 3 khu vực sản xuất lúa gạo chính của nước ta. Từ đó có thể thấy sản lượng rơm rạ trên cả nước hằng nă ...


Dự báo khai thác vào thân dầu trong đá móng khu vực mỏ đông nam rồng bồn trũng Cửu Long

Dự báo khai thác vào thân dầu trong đá móng khu vực mỏ đông nam rồng bồn trũng Cửu Long


MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU . 3 PHẦN 1 : TỔNG QUAN VỀ KHU VỰC MỎ RỒNG .5 A: VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ LỊCH SỬ TÌM KIẾM THĂM DÒ .5 I: Vị trí địa lý 5 II: Lịch sử tìm kiếm thăm dò 5 B: ĐỊA TẦNG .8 I: Đá móng trước Kainozoi 8 II: Các thành tạo trầm tích Kainozoi 9 C: ĐẶC ĐIỂM CẤU KIẾN TẠO MỎ RỒNG .13 ...


Cơ sở khoa học đánh giá triển vọng dầu khí tại một khu vực “tích tụ địa phương mỏ bạch hổ”

Cơ sở khoa học đánh giá triển vọng dầu khí tại một khu vực “tích tụ địa phương mỏ bạch hổ”


MỤC LỤC PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG DẦU KHÍ TẠI MỘT KHU VỰC CHƯƠNG I: CƠ SỞ KIẾN TẠO 6 I. Yếu tố kiến tạo ảnh hưởng đến sự hình thành các tích tụ dầu khí 8 II. Yếu tố kiến tạo phá hủy các tích tụ dầu khí 12 CHƯƠNG II: MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH - CỔ ĐỊA LÝ TƯỚNG ĐÁ 15 I. Môi trường t ...


Minh giải tướng, môi trường trầm tích và khả năng chứa của cát kết mỏ hưng nam – lô 01 – bồn trũng cửu long, qua mô tả và phân tích mẫu lõi (11,30 m) của giếng Khoan HN-3t

Minh giải tướng, môi trường trầm tích và khả năng chứa của cát kết mỏ hưng nam – lô 01 – bồn trũng cửu long, qua mô tả và phân tích mẫu lõi (11,30 m) của giếng Khoan HN-3t


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU3 LỜI CẢM ƠN 5 PHẦN 1 SƠ LƯỢC CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT VÀ TIỀM NĂNG DẦU KHÍ BỒN TRŨNG CỬU LONG. Chương I:Sơ lược cấu trúc địa chất khu vực bồn trũng Cửu Long 7 I/ Vị trí địa lý 7 II/ Đặc điểm địa tầng, cấu trúc, kiến tạo khu vực bồn trũng Cửu Long 8 Chương II:Tiềm năng d ...


Môi trường trầm tích tầng miocene hạ mỏ tê giác bồn trũng cửu long - Liên hệ môi trường trầm tích đồng bằng sông Cửu Long

Môi trường trầm tích tầng miocene hạ mỏ tê giác bồn trũng cửu long - Liên hệ môi trường trầm tích đồng bằng sông Cửu Long


MỤC LỤC Nội dung Trang DANH MỤC HÌNH ẢNH PHỤ LỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU1 PHẦN MỘT: KHÁI QUÁT CHUNG3 CHƯƠNG 1: SƠ LƯỢC VỀ BỒN TRŨNG CỬU LONG4 1.1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ 5 1.2. LỊCH SỬ TÌM KIẾM, THĂM DÒ DẦU KHÍ7 1.2.1. Giai đoạn trước năm 19757 1.2.2. Giai đoạn từ năm 1975 đến năm 19807 ...


Sinh địa tầng và môi trường trầm tích mioxen sớm – oligoxen muộn bồn trũng cửu long qua 2 giếng khoan 1tk và 2tk

Sinh địa tầng và môi trường trầm tích mioxen sớm – oligoxen muộn bồn trũng cửu long qua 2 giếng khoan 1tk và 2tk


MỤC LỤC Trang Lời mở đầu2 Phần A: Đặc điểm chung của bồn trũng Cửu Long4 ?Chương I: Vị trí địa lý và lịch sử nghiên cứu bồn trũng Cửu Long I. Vị trí địa lý bồn trũng Cửu Long5 II.Lịch sử nghiên cứu bồn trũng Cửu Long7 ?Chương II: Đặc điểm cấu kiến tạo bể Cửu Long I.Cấu trúc địa chất ...


Đặc điểm thạch học tầng mioxen sớm bồn trầm tích Cửu Long

Đặc điểm thạch học tầng mioxen sớm bồn trầm tích Cửu Long


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU5 PHẦN MỘT. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM BỒN TRẦM TÍCH CỬU LONG6 Chương I. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU BỒN TRẦM TÍCH CỬU LONG7 I.1. Giai đoạn trước năm 1975.7 I.2. Giai đoạn sau năm 1975.8 Chương II. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA TẦNG CỦA BỒN TRẦM TÍCH CỬU LONG11 II.1. Đặc điểm địa tầng trước Kainozoi: ...


Nghiên cứu ảnh hưởng của sét hữu cơ đến các tính chất của epoxy

Nghiên cứu ảnh hưởng của sét hữu cơ đến các tính chất của epoxy


MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN3 1.1. GIỚI THIỆU BENTONITE, SÉT HỮU CƠ, EPOXY3 1.1.1. Giới thiệu về bentonite3 1.1.1.1. Cấu tạo3 1.1.1.2. Tính chất5 1.1.1.3. Ứng dụng6 1.1.1.4. Nguồn bentonite ở nước ta hiện nay7 1.1.2. Giới thiệu về sét hữu cơ 8 1.1.2.1. Cấu tạo9 1.1.2.2. Biế ...


Nghiên cứu các điều kiện xác định lượng vết một số halogenua bằng phương pháp đo quang

Nghiên cứu các điều kiện xác định lượng vết một số halogenua bằng phương pháp đo quang


MỞ ĐẦU Halogen là những nguyên tố rất hoạt động, trong thiên nhiên chúng không tồn tại ở trạng thái tự do, flo và clo là những nguyên tố tương đối phổ biến, trữ lượng của mỗi nguyên tố đó ở trong vỏ trái đất vào khoảng 0,02% tổng số khối lượng nguyên tử. Brom và iot kém phổ biến hơn, trữ lượng của ...


Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến bột hyđroxyapatit Ca10(PO4)6(OH)2 kích thước nano điều chế từ canxi hyđroxit Ca(OH)2

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến bột hyđroxyapatit Ca10(PO4)6(OH)2 kích thước nano điều chế từ canxi hyđroxit Ca(OH)2


ĐẶT VẤN ĐỀ Apatit là họ khoáng photphat của canxi có công thức chung là Ca10(PO4)6M2, gồm bốn dạng thường được nhắc đến là hyđroxyapatit, floro apatit, cloro apatit và bromo apatit với M = OH, F, Cl, Br tương ứng. Trong bốn dạng này, hyđroxyapatit (viết tắt là HA) đang được tập trung nghiên cứu d ...


Mô phỏng một chiều hoạt động của một pin mặt trời thế hệ mới loại màng mỏng với lớp hấp thụ CIGS (Cu- In1-x-GaxSe2)

Mô phỏng một chiều hoạt động của một pin mặt trời thế hệ mới loại màng mỏng với lớp hấp thụ CIGS (Cu- In1-x-GaxSe2)


MỤC LỤC MỞ ĐẦU 3 CHƯƠNG 1 - KHÁI QUÁT VỀ PMT MÀNG MỎNG THẾ HỆ MỚI DỰA TRÊN LỚP HẤP THỤ CuIn1-xGaxSe2 (CIGS)5 1.1Lịch sử phát triển5 1.2Những thách thức đặt ra7 1.3Cấu trúc cơ bản và các tham số đặc trưng9 1.3.1 Cấu trúc cơ bản của PMT9 1.3.2 Các đặc trưng về hiệu năng hoạt động của PMT màng m ...


Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính hạ huyết áp của atenolol

Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính hạ huyết áp của atenolol


MỤC LỤC MỞ ĐẦU 4 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 6 1.1. Giới thiệu về nhóm thuốc chẹn thụ thể bêta và atenolol 6 1.1.1. Vài nét về nhóm thuốc chẹn thụ thể bêta 6 1.1.2. Giới thiệu về atenolol 8 1.2. Các phương pháp tổng hợp atenolol 13 1.2.1. Tổng hợp atenolol từ p-hydroxyaxetophenon thông qua phản ứng ...


Boiling water reactor

Boiling water reactor


Trên phạm vi toàn cầu, năng lượng nguyên tử là vô cùng cần thiết và muốn hay không cũng phải phát triển năng lượng nguyên tử (NLNT) vì sự tồn tại và phát triển của nhân loại. Như chúng ta đã biết, dân số thế giới hiện nay là hơn 6 tỷ người và hàng năm tăng thêm khoảng 80 triệu người, tương đương với ...


Máy Radiation Alert Inspector

Máy Radiation Alert Inspector


Mục Lục Mục Lục1 I.Giới thiệu về máy Radiation Alert Inspector:2 II.Ứng dụng của nó :2 III.Làm thế nào đo và phát hiện bức xạ?2 IV.Các chế độ và bộ phận của máy:3 IV.1Màn hình LCD(1) (liquid crystal display)3 IV.2Các công tắc:3 IV.3Total/Timer:3 IV.4Off / On /Audio Switch (3)4 IV.6Indica ...


Nguồn phóng xạ

Nguồn phóng xạ


LỜI MỞ ĐẦU Trong vật lý hạt nhân, các nguồn phóng xạ có vai trò đăc biệt quan trọng, chính là cơ sở ban đầu để chúng ta nghiên cứu và phát triển ngành vật lý hạt nhân. Cho đến ngày hôm nay, như chúng ta đã biết, có rất nhiều hạt nhân phát ra tia phóng xạ. Như vậy, sẽ có nhiều loại nguồn phóng xạ. ...


Trường neutron

Trường neutron


MỤC LỤC 1.TƯƠNG TÁC CỦA NEUTRON VỚI VẬT CHẤT2 1.1.Sự suy giảm chùm neutron khi đi qua vật chất2 1.2.Sự làm chậm neutron do tán xạ đàn hồi2 1.2.1.Tham số va chạm 4 1.2.2.Số va chạm S5 1.3.Hấp thụ neutron6 2.ĐẶC TRƯNG CỦA TRƯỜNG NEUTRON7 2.1.Thông lượng ,mật độ và dòng neutron7 2.2.Độ ...


Vấn Đề An Toàn Bức Xạ Trong Lò Phản Ứng Hạt Nhân

Vấn Đề An Toàn Bức Xạ Trong Lò Phản Ứng Hạt Nhân


Mục lục I. Các thế hệ lò phản ứng hạt nhân2 I.1. Thế hệ lò phản ứng hạt nhân đầu tiên2 I.2. Lò hạt nhân thế hệ II2 I.3. Lò hạt nhân thế hệ III3 I.4. Lò hạt nhân thế hệ III+3 I.5. Lò hạt nhân thế hệ IV4 I.6. Các công nghệ lò phản ứng hạt nhân đang được sử dụng phổ biến5 I.6.1. Công nghệ lò ...


Nghiên cứu phản ứng khâu mạch epoxy rắn DER 663U với tác nhân đóng rắn phenolic DEH84

Nghiên cứu phản ứng khâu mạch epoxy rắn DER 663U với tác nhân đóng rắn phenolic DEH84


Đề tài: Nghiên cứu phản ứng khâu mạch epoxy rắn DER.663U với tác nhân đóng rắn phenolic DEH.84 CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU. Việc nghiên cứu vật liệu mới có các tính năng ưu việt, có khả năng chịu tác động của các điều kiện khắc nghiệt của khí hậu nhiệt đới là những vấn đề thời sự của ngành khoa học ...


Nghiên cứu và so sánh ảnh hưởng của chất độn muội than và cacbon nanotubes lên tính chất và cấu trúc các vật liệu polyme tổ hợp trên cơ sở cao su thiên nhiên NR và cao su tổng hợp SBR, PP

Nghiên cứu và so sánh ảnh hưởng của chất độn muội than và cacbon nanotubes lên tính chất và cấu trúc các vật liệu polyme tổ hợp trên cơ sở cao su thiên nhiên NR và cao su tổng hợp SBR, PP


Đề tài: Nghiên cứu và so sánh ảnh hưởng của chất độn muội than và cacbon nanotubes lên tính chất và cấu trúc các vật liệu polyme tổ hợp trên cơ sở cao su thiên nhiên NR và cao su tổng hợp SBR, PP MỞ ĐẦU Vấn đề gia cường với cacbon kích thước nano ngày nay đang được quan tâm chú ý đến trong l ...