Mục lục Chương1: Họ giao thức TCP/IP 1.1 Họ giao thức TCP/IP 5 1.2 Lớp truy nhâp mạng 7 1.3 Lớp liên mạng 7 1.3.1. Chức năng chính của - Giao thức liên mạng IP(v4) 8 1.3.2. Định tuyến IP 8 1.4. Giao thức ICMP 11 1.5. Giao thức ARP và giao thức RARP 12 1.5.1. Giao thức ARP 13 1.5.2. Giao thức RARP 14 1.6. Giao thức lớp chuyển tải (Transport Layer) 14 1.6.1. Giao thức TCP ? 14 1.6.2. Thiết lập kết nối 16 1.6.3. Kết thúc kết nối 17 Chương 2: Công nghệ DataSocket 2.1. Giới thiệu về công nghệ DataSocket. 18 2.2. DataSocket là gì ? 18 2.2.1. Các đặc trưng của DataSocket . 19 2.2.2. Mô hình phát tán dữ liệu dùng DataSocket 20 2.3. Các thành phần của công nghệ DataSocket. 20 2.3.1. DataSocket API. 21 2.3.2. DataSocket Server. 21 2.4. Giao thức DSTP 24 2.4.1. Các đặc điểm của giao thức DSTP. 24 2.4.2. Cách sử dụng. 25 Chương 3: Thử nghiệm phát tán dữ liệu qua mạng TCP/IP sử dụng DataSocket 3.1. Mô hình hệ thử nghiệm 27 3.1.1. Mô tả phần cứng 27 3.1.2 Mô tả phần mềm 29 3.2. Kết quả và thử nghiệm 36 3.2.1. Cài đặt hệ thống 37 3.2.2. Kết quả 38 Chương 4: Một số kết luận đối với việc khai thác công nghệ DataSocket (39)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY