Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng thời gian và xử lý truy vấn trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng thời gian

Cơ sở dữ liệu thời gian với đặc trưng không mất mát thông tin có ý nghĩa rất lớn đối với các ứng dụng thực tế. Quản lý cơ sở dữ liệu trong các ứng dụng thông tin có yếu tố thời gian, có yêu cầu lưu trữ, tìm kiếm, xử lý các dữ liệu liên quan đến khái niệm thời gian là rất quan trọng trong việc phát triển các hệ thống thông tin hiện nay. Hầu hết các ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu hiện nay đều sử dụng các hệ quản trịCSDL quan hệ thông thường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY