Luận Văn Cơ Khí - Chế Tạo Máy

Đề tài Thiết kế môn học luận chứng kinh tế - Kĩ thuật và thiết kế cơ sở sản xuất vận tải container

Đề tài Thiết kế môn học luận chứng kinh tế - Kĩ thuật và thiết kế cơ sở sản xuất vận tải container


LỜI NÓI ĐẦU Giao thông vận tải là một ngành sản xuất vật chất đặc biệt và có một vai trò quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Nó tham gia vào hầu hết các quá trình sản xuất, vận chuyển hàng hoá và hành khách để thỏa mãn nhu cầu của xã hội, đảm bảo cho quá trình sản xuất, lưu thông hàng hóa được diễ ...


Đồ án Máy nâng: Cầu trục

Đồ án Máy nâng: Cầu trục


TOÅNG QUAN VEÀ CAÀU TRUÏC I. Khaùi nieäm: Caàu truïc laø moät trong nhöõng loaïi maùy naâng –vaän chuyeån ñöôïc söû duïng roäng raõi trong caùc ngaønh kinh teá nhö: giao thoâng vaän taûi, xaây döïng ,coâng nghieäp vaø quoác phoøng . Cơ cấu gồm có:động cơ điện 1, hộp giảm tốc 2, khớp nối vòng đàn hồ ...


Máy công cụ: Máy phay nằm ngang

Máy công cụ: Máy phay nằm ngang


Việc lựa chọn chất làm nguội phụ thuộc vào vật liệu của chi tiết gia công và phương pháp gia công. Các dung dich có khi ngoài tác dụng làm nguội là chủ yếu còn có nhiệm vụ bôi trơn. Do đó yêu cầu đối với chất làm nguội trong từng trường hợp rất khác nhau. + Với vận tốc cắt nhỏ và độ sâu cắt nhỏ th ...


Hệ điều khiển tự động phục vụ trong nông nghiệp

Hệ điều khiển tự động phục vụ trong nông nghiệp


LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, khoa học kỹ thuật phát triển không ngừng và các nước trên thế giới đang ngày càng áp dụng các kỹ thuật tiên tiến vào tất cả các lĩnh vực như: kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp v.v . Với những quốc gia có nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, người ta luôn luôn tìm mọi các ...


Đề tài Thiết kế máy - Thiết kế hộp giảm tốc thang nâng hàng

Đề tài Thiết kế máy - Thiết kế hộp giảm tốc thang nâng hàng


Tên đề tài: Thiết kế thang nâng hàng Số liệu ban đầu: Tải nâng: 300kg Vnâng=0,4m/s Nội dung thuyết minh: 1. Tìm hiểu quá trình vận hàng hóa. 2. Giới thiệu nguyên lý làm việc thang nâng hàng. 3. Chọn phương án động học cho thang nâng hàng. 4. Thiết kế hộp giảm tốc. Bản vẽ: - 01 bản vẽ sơ đồ ...


Thiết kế hệ thống hẹn giờ cho thiết bị điện

Thiết kế hệ thống hẹn giờ cho thiết bị điện


Khối đếm giây sử dụng 2 IC 74LS192 thực hiện chức năng đếm lùi từ 59 giây (hoặc một giá trị đặt trước từ khối đặt giây) về 00 giây. Khối hiển thị giây gồm 2 IC giải mã 74LS47 làm nhiệm vụ giải mã từ 2 bộ đếm 74LS192 đầu ra đưa tới đầu vào 2 LED 7 đoạn thông qua các điện trở hạn dòng. Khối đặt giây c ...


Đồ án Tính toán thiết kế hệ thống lái xe toyota corolla

Đồ án Tính toán thiết kế hệ thống lái xe toyota corolla


Đối với các bánh xe lắp lốp đàn hồi, dưới tác động của các phản lực bên, bánh xe sẽbịlệch bên và vết tiếp xúc của lốp với mặt đường sẽbị lệch so với mặt phẳng giữa của bánh xe một góc δ. Hình 1.6: Mô hình vết bánh xe trên đường Phần trước của vết tiếp xúc, lốp chịu biến dạng không lớn v ...


Luận văn Giao tiếp giữa máy tính và vi xử lý trong hệ thông Scada

Luận văn Giao tiếp giữa máy tính và vi xử lý trong hệ thông Scada


Như chúng ta đã biết trong điều kiện khoa học kỹ thuật và kinh tế phát triển như hiện nay thì qui trình tự động hóa trong công nghiệp và sản xuất hầu như không thể thiếu được . Nó đóng một vai tró hết sức quan trọng trong việc giúp tăng năng suất , tăng độ chính xác và do đó tăng hiệu quả sản xuất . ...


Luận văn Thiết kế và thi công máy chấm công

Luận văn Thiết kế và thi công máy chấm công


LỜI GIỚI THIỆU ˜—:–™ Khi xã hội càng phát triển thì con người ngày càng tự hoàn thiện mình hơn; đồng thời cũng có những nhu cầu cao hơn về mọi mặt; trong đó có việc Quản Lý Nhân Sự. Nắm bắt được nhu cầu đó, các nhà khoa học đã nghiên cứu và chế tạo ra Máy Chấm Công, ngày càng tốt hơn và hiệu ...


Đề tài Sử dụng Card PLC - 832 điều khiển máy CNC

Đề tài Sử dụng Card PLC - 832 điều khiển máy CNC


LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, việc chuyển giao công nghệ trên lĩnh vực máy công cụ và thiết bị điều khiển theo chương trình số CNC cho các xí nghiệp công nghiệp dân sự và quốc phòng ngày một phát triển. Tuy nhiên một vấn đề đặt ra là việc chuyển đổi từ máy cộng cụ thông thường hiện nay sang sử ...


Luận văn Xây dựng bộ điều khiển và nhận dạng tiếng nói bằng xử lý

Luận văn Xây dựng bộ điều khiển và nhận dạng tiếng nói bằng xử lý


GIỚI THIỆU I. Tổng quan: Luận văn này thực hiện việc xây dựng bộ điều khiển và nhận dạng tiếng nói bằng xử lý tín hiệu số DSP56002. Một vài thập niên trước đây, việc nhận dạng tiếng nói bằng máy chỉ tồn tại trong suy nghĩ của các nhà khoa học viễn tưởng, tuy nhiên trong một vài năm gần đây, ...


Luận văn Mạng SCADA giám sát và thu thập số liệu điện năng

Luận văn Mạng SCADA giám sát và thu thập số liệu điện năng


MỞ ĐẦU Điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA) là một phần không thể thiếu được trong một hệ thống tự động hoá hiện đại. Từ những năm gần đây, sự tiến bộ trong lĩnh vực truyền thông công nghiệp và công nghệ phần mền đã thực sự đem lại nhiều khả năng mới, giải pháp mới. Chưa bao giờ, việc tạo ...


Luận văn Điều khiển Mobile robot ứng dụng các mạng Notron nhân tạo

Luận văn Điều khiển Mobile robot ứng dụng các mạng Notron nhân tạo


LỜI MỞ ĐẦU Cùng với sự phát triển không ngừng của các ngành khoa học kỹ thuật , các ngành công nghiệp cũng phát triển nhanh chóng . Việc áp dụng các máy móc hiện đại vào sản suất là một yêu cầu không thể thiếu trong các nhà máy nhằm tăng năng suất , tăng chất lượng và giảm giá thành sản phẩm . Song ...


Ứng dụng bộ điều khiển mờ lai và SCADA trong hệ thống bơm thử

Ứng dụng bộ điều khiển mờ lai và SCADA trong hệ thống bơm thử


GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Những năm đầu của thập kỷ 90, một ngành điều khiển kỹ thuật mới được phát triển rất mạnh mẽ và đã đem lại nhiều thành tựu bất ngờ trong lĩnh vực điều khiển, đó là điều khiển mờ. Ưu điểm cơ bản của điều khiển mờ so với các phương pháp điều khiển kinh điển ...


Điều khiển nhiệt độ dùng mờ thích nghi

Điều khiển nhiệt độ dùng mờ thích nghi


CHƯƠNG 0: MỞ ĐẦU Con người chế tạo ra dụng cụ để sử dụng cho mục đích của họ đồng thời cũng nghĩ đến việc điều khiển chúng theo ý muốn của mình. Khái niệm hồi tiếp là khái niệm hết sức quan trọng để điều khiển dụng cụ. Ứng dụng đầu tiên hết sức có ý nghĩa là điều khiển tốc độ động cơ hơi nước được ...


Bàn phím thu thập số liệu bình gas dùng chuẩn RS-485

Bàn phím thu thập số liệu bình gas dùng chuẩn RS-485


I.1 Sơ lược về PC và ứng dụng PC trong Điều Khiển Tự Động: Vào những năm 40 của thế kỷ XX, một sự kiện quan trọng trong lĩnh vực điện toán đã xảy ra đó là sự ra đời của chiếc máy tính chữ số chạy bằng điện đầu tiên ra đời và được biết đến dưới cái tên gọi “Aniac”. “Aniac” tổng cộng phải dùng đến 180 ...


Mạng thu thập dữ liệu và quang báo

Mạng thu thập dữ liệu và quang báo


Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, việc thu thập và chia sẽ thông tin đang được quan tâm, cải tiến liên tục. Giải pháp tốt nhất cho công việc trên là sử dụng mạng. Ngày nay rất có nhiều loại mạng khác nhau: mạng truyền dữ liệu nối tiếp dùng chuẩn RS-485, mạng LAN, WAN, mạng Ethernet, mạng Interne ...


Luận văn Điều khiển máy vẽ bằng vi xử lý

Luận văn Điều khiển máy vẽ bằng vi xử lý


MỤC LỤC Trang PHẦN I : GIỚI THIỆU 1 1/LỜI GIỚI THIỆU 1 2/SƠ LƯỢC VỀ LUẬN VĂN 2 PHẦN II : CÁC THIẾT BỊ ĐỒ HỌA 3 1/MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐỒ HỌA THÔNG DỤNG 3 2/GIỚI THIỆU BÀN VẼ TRONG LUẬN VĂN 6 PHẦN III : ĐỘC LẬP THIẾR BỊ 8 1/ĐỘC LẬP THIẾT BỊ 8 2/ỨNG DỤNG VÀO ĐỀ TÀI 10 PHẦN IV : GIỚI THIỆU TẬP ...


Thiết kế ổn áp xoay chiều dùng Vi xử lý

Thiết kế ổn áp xoay chiều dùng Vi xử lý


CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU VI XỬ LÝ HỌ CMOS AT89C51 I.1.1. Giới thiệu họ MCS-51: MCS-51 là họ IC vi điều khiển do hãng Intel sản xuất. Các IC tiêu biểu cho họ là 8051 và 8031. Các sản phẩm MCS-51 thích hợp cho những ứng dụng điều khiển. Việc xử lý trên Byte và các toán số học ở cấu trúc dữ liệu nhỏ được ...


Ứng dụng PLC trong điều khiển thang máy

Ứng dụng PLC trong điều khiển thang máy


Lời nói đầu Thang máy là một thiết bị không thể thiếu được trong việc vận chuyển người và hàng hoá theo phương thẳng đứng trong các toà nhà cao tầng hay trong các nhà máy xí nghiệp. Ngày nay trên thế giới thang máy luôn được nghiên cứu cải tiến hiện đại hoá để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của x ...