Luận Văn Cơ Khí - Chế Tạo Máy

Đề tài Nghiên cứu khai thác trạm kiểm định xe cơ giới đường bộ

Đề tài Nghiên cứu khai thác trạm kiểm định xe cơ giới đường bộ


Tài liệu bao gồm : Thuyết minh + PPT báo cáo + bản vẽ + Video trình diễn MỤC LỤC Đặt vấn đề: . 3 Chương 1: Tổng quan về các dây chuyền kiểm định 4 1.1 Dây chuyền kiểm định xe con 4 1.2 Dây chuyền kiểm định xe tải 4 1.3 Dây chuyền kiểm định tổng hợp 5 Chương 2: Tiêu chuẩn trạm kiểm định cơ ...


Đề tài Khai thác và lập qui trình bảo dưỡng hệ thống truyền lực và hệ thống lái của xe đầu kéo chuyên dùng terberg ty180

Đề tài Khai thác và lập qui trình bảo dưỡng hệ thống truyền lực và hệ thống lái của xe đầu kéo chuyên dùng terberg ty180


LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm nay, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước chuyển biến vượt bậc.Đó là Đảng và Nhà Nước đã sáng suốt đổi mới nền kinh tế đất nước từ nền kinh tế tự cung tự cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng theo XHCN và đang hội nhập vào dòng chảy nền kinh tế thế giới,đặc biệt Vi ...


Đề tài Khai thác động cơ du lịch ISUZU và thiết kế mô hình hệ thống phun nhiên liệu điện tử

Đề tài Khai thác động cơ du lịch ISUZU và thiết kế mô hình hệ thống phun nhiên liệu điện tử


MỤC LỤC Lời mở đầu Phần 1. KHAI THÁC ĐỘNG CƠ ISUZU 4JA1-L Chương 1. GIỚI THIỆU CHUNG 1.1. Giới thiệu công ty ISUZU VIỆT NAM. 1.2. Giới thiệu ôtô du lịch ISUZU HILANDER V-SPEC. 1.3. Giới thiệu động cơ ISUZU 4JA1-L Chương 2. BẢO DƯỠNG 2.1. Các cấp bảo dưỡng và những việc thực hiện. 2.2. Thao ...


Đề tài Lập quy trình bảo dưỡng định kì và sửa chữa lớn ô tô khách 47 chỗ

Đề tài Lập quy trình bảo dưỡng định kì và sửa chữa lớn ô tô khách 47 chỗ


LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập tại trường đại học GT-VT TPHCM, Em đã gặp không ít khó khăn nhưng được sự giúp đỡ từ phía nhà trường và đặc biệt là các thầy cô trong khoa cơ khí, đã tạo điều kiện cho Em hoàn thành tốt chương trình học của mình. và sau hơn 3 tháng làm luận văn tốt nghiệp ...


Đề tài Tập hợp một số bài viết về vấn đề: Sự tham gia của cộng đồng

Đề tài Tập hợp một số bài viết về vấn đề: Sự tham gia của cộng đồng


SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG LÀ CHÌA KHÓA ĐỂ PHÁT HUY SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG - SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG ĐÁNH GIÁ VÀ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH - CHIA SẺ HẠNH PHÚC THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP PRA - LỢI ÍCH CỦA PHƯƠNG THỨC CỘNG ĐỒNG THAM GIA ĐÁNH GIÁ - BẢN ĐỒ VÀ BẢNG KIỂM KÊ - Tham Gia Vào Quá Trình Đánh Giá C ...


Đề tài Khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên khoáng sản tỉnh Sơn La

Đề tài Khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên khoáng sản tỉnh Sơn La


Phần I: Đánh giá hiện trạng tài nguyên khoáng sản I - Thực trạng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sơn La: II - Các thuận lợi, khó khăn, thách thức và cơ hội đặt ra trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản: Phần II: xây dựng định hướng khai thác hợp lý tài nguyên khoáng sản Sơn La I - quan điể ...


Đề tài Bảo vệ nước và sử dụng bền vững tài nguyên nước tỉnh Sơn La

Đề tài Bảo vệ nước và sử dụng bền vững tài nguyên nước tỉnh Sơn La


Lời nói đầu Phần 1: Đánh giá hiện trạng I. Thực trạng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Sơn La: II. Thuận lợi, khó khăn, thách thức và cơ hội trong quản lý tài nguyên nước: Phần II: Xây dựng các định hướng ưu tiên I/ Quan điểm: II /Mục tiêu: III/ Các chỉ tiêu đánh giá phát triển bền vững: IV ...


Sử dụng đất đai hợp lý và ngăn chặn tình trạng suy thoái đất tỉnh Sơn La

Sử dụng đất đai hợp lý và ngăn chặn tình trạng suy thoái đất tỉnh Sơn La


Đặt vấn đề: Phần 1- Đánh giá hiện trạng sử dụng đất 1- Đặc điểm tài nguyên đất đai của tỉnh: 2- Kết quả phân hạng thích nghi và đề xuất sử dụng đất Sơn La 3. Thực trạng lĩnh vực chuyên đề nghiên cứu: Phần 2- các định hướng ưu tiên I. Quan điểm sử dụng đất. II. Mục tiêu. III. Một số giải p ...


Đề tài Chương trình Phát triển bền vững tỉnh Sơn La

Đề tài Chương trình Phát triển bền vững tỉnh Sơn La


I- ĐẶT VẤN ĐỀ: 1 II- NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KHOA HỌC CHỦ YẾU ĐỂ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở SƠN LA: 2 PHẦN I CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN .4 I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐỊA HÌNH 4 II. TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 4 1. Tài nguyên đất 4 2. Khí hậu, thuỷ văn 6 3. Tài nguyên rừng 7 4 ...


Dự án xây dựng chương trình nghị sự 21 tỉnh Sơn La Bảo vệ môi trường khu tái định cư thuỷ điện Sơn La

Dự án xây dựng chương trình nghị sự 21 tỉnh Sơn La Bảo vệ môi trường khu tái định cư thuỷ điện Sơn La


Mở đầu Phần I: Đánh giá hiện trạng I.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Sơn La có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. I.2. Tổng quan Dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. I.3. Thuận lợi, khó khăn, thách thức và cơ hội trong bảo vệ môi trường tái định cư thuỷ đ ...


Đề tài Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Sơn La thời kỳ 2006 – 2020

Đề tài Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Sơn La thời kỳ 2006 – 2020


Mục Lục Phần thứ nhất : các yếu tố cơ bản và điều kiện phát triển I. Vị trí địa lý, địa hình 3 II. Tài nguyên thiên nhiên 3 1. Tài nguyên đất 3 2. Khí hậu, thuỷ văn 5 3. Tài nguyên rừng 6 4. Khoáng sản 7 5. Tiềm năng du lịch 7 III. Nguồn nhân lực 8 Phần thứ hai :Thực trạng phát triển kinh ...


Đề tài Quản lý chất thải rắn và độc hại trên địa bàn tỉnh Sơn La

Đề tài Quản lý chất thải rắn và độc hại trên địa bàn tỉnh Sơn La


Mở đầu Phần I: Thực trạng quản lý chất thải rắn và độc hại trên địa bàn tỉnh Sơn La 1. Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý chất thải rắn và độc hại ở tỉnh Sơn La: 2. Hiện trạng chất thải rắn và độc hại trên địa bàn tỉnh Sơn La: 3. Những thuận lợi, khó khăn trong việc quản lý chất thải rắn v ...


Chuyên đề Báo cáo dự án xây dựng chương trình nghị sự 21 tỉnh Sơn La bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Sơn La

Chuyên đề Báo cáo dự án xây dựng chương trình nghị sự 21 tỉnh Sơn La bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Sơn La


Mở đầu Phần I: Đánh giá hiện trạng I.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Sơn La có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. I.2. Đánh giá mức độ đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Sơn La. I.3. Thực trạng bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Sơn La. I.4. Các thuận lợi, khó khăn, thách thức ...


Báo cáo Duy trì tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững tỉnh Sơn La

Báo cáo Duy trì tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững tỉnh Sơn La


Phần i: Đánh giá hiện trạng I. Thực trạng về sự tăng trưởng phát triển kinh tế: 1. Tốc độ tăng trưởng GDP . 2. GDP bình quân đầu người 3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 4. Kinh tế đối ngoại và xuất nhập khẩu. 5. Đầu tư phát triển 6.Thu, chi ngân sách II. Sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản III. ...


Đề tài Mô hình thí điểm xây dựng về phát triển bền vững tỉnh Sơn La

Đề tài Mô hình thí điểm xây dựng về phát triển bền vững tỉnh Sơn La


I. BỐI CẢNH TÌNH HÌNH: 1. Sự cần thiết của việc lựa chọn xây dựng mô hình phát triển bền vững: 2. Đặc điểm tình hình chung của tỉnh Sơn La: 3. Tài nguyên đất đai: Tổng diện tích tự nhiên toàn 4. Tài nguyên nước: 5. Tài nguyên rừng: 6. Tài nguyên khoáng sản: 7. Tiềm năng về du lịch: 8. Cảnh ...


Đề tài Quy hoạch phát triển cụm Công nghiệp tỉnh Sơn La đến năm 2020

Đề tài Quy hoạch phát triển cụm Công nghiệp tỉnh Sơn La đến năm 2020


PHẦN MỞ ĐẦU I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG QUY HOẠCH II. KHÁI NIỆM VỀ CỤM CÔNG NGHIỆP: III. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC LẬP QUY HOẠCH PHẦN MỘT: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG, NGUỒN LỰC VÀ CÁC YẾU TỐ ĐỂ PHÁT TRIỂN CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH SƠN LA I. TIỀM NĂNG II. NGUỒN LỰC 1. Tiềm năng nguồn nhân lực 2. Khả nă ...


Đánh giá tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa tươi Việt Nam giai đoạn 2006 - 2008

Đánh giá tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa tươi Việt Nam giai đoạn 2006 - 2008


Lý do chọn đề tài: Hiện nay thu nhập của người dân nước ta đã tăng lên đáng kể. Nhu cầu của họ không chỉ là “ăn no mặc ấm” nữa mà đã nâng lên một mức mới đó là “ăn ngon mặc đẹp” và các nhu cầu về vui chơi giải trí, thăm quan du lịch trở nên rất cần thiết. Chính những nhu cầu đó đã làm phát sinh và ...


Một ví dụ về tập compact không lồi có tính chất điểm bất động

Một ví dụ về tập compact không lồi có tính chất điểm bất động


MỘT VÍ DỤ VỀ TẬP COMPACT KHÔNG LỒI CÓ TÍNH CHẤT ĐIỂM BẤT ĐỘNG. AN EXAMPLE FOR THE FIXED POINT PROPERTY OF NON-CONVEX SET. SVTH: ĐOÀN THỊ NGỌC CẢNH Lớp: 05TT, Trường Đại Học Sư Phạm GVHD: Th.S NGUYỄN HOÀNG THÀNH Khoa Toán, Trường Đại Học sư Phạm TÓM TẮT. Mục tiêu của đề tài là chỉ ra một tậ ...


Đề tài Đề xuất một số giải pháp thiết kế sân trong (giếng trời) nhằm đảm bảo thông thoáng và chiếu sáng tự nhiên cho loại hình nhà liên kế tại thành phố Đà Nẵng

Đề tài Đề xuất một số giải pháp thiết kế sân trong (giếng trời) nhằm đảm bảo thông thoáng và chiếu sáng tự nhiên cho loại hình nhà liên kế tại thành phố Đà Nẵng


ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP THIẾT KẾ SÂN TRONG (GIẾNG TRỜI) NHẰM ĐẢM BẢO THÔNG THOÁNG VÀ CHIẾU SÁNG TỰ NHIÊN CHO LOẠI HÌNH NHÀ LIÊN KẾ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG PROPOSE SOME SOLUTION TO DESIGN PATIO TO ENSURE NATURAL CLEAR AND NATURAL LIGHT FOR ROW HOUSES AT DANANG CITY SVTH: MAI THANH HẢI TRẦN H ...


Đề tài Nghiên cứu phần mềm điềm Bán hàng (Pos)

Đề tài Nghiên cứu phần mềm điềm Bán hàng (Pos)


NGHIÊN CƯU PHÂN MÊM ĐIÊM BAN HANG (POS) RESEARCHING POINT OF SALE SOFTWARE (POS) SVTH: TRÂN ANH KHOA , NGUYÊN TUÂN LAM , TRÂN NGOC TÂN Lớp 06S, Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin GVHD: TS. LÊ MINH THAI Bộ môn Công nghệ, Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TÓM TẮT Công tac quanli va ...