Cơ cấu tổ chức và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội

Công ty cổ phần du lịch việt Nam -Hà nội qua 50 năm hình thành và phát triển,là công ty có thâm niên lớn nhất trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch. Hiện nay công ty đã được cổ phần hóa và trở thành công ty cổ phần nhà nước. Việt Nam gia nhập WTO tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho nghành dịch vụ du lịch phát triển đồng thời cũng có rất nhiều những khó khăn và thử thách,bên cạnh đó nghành dịch vụ du lịch là một nghành kinh doanh mà quá trình sản xuất kinh doanh thực sự phức tạp.Trong 6 tuần thực tập nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú trong các phòng ban công ty và sụ chỉ bảo tận tâm của thầy PGS-TS Nguyễn Ngọc Huyền em đã hoàn thành bản báo cáo tổng hợp tại công ty cổ phần du lịch Việt Nam - Hà Nội,bản báo cáo gồm 3 chương, cụ thể như sau: Chương 1: Tổng quan về công ty cổ phần du lịch Việt Nam- Hà Nội. Chương 2: Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần Du lịch Việt Nam- Hà Nội Chương 3: Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần du lịch Việt Nam- Hà Nội MỞ ĐẦU 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM -HÀ NỘI (VIETNAMTOURISM-HANOI) 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 1.1.1 Tên gọi và trụ sở 1.1.2 Qúa trình hinh thành và phát triển của công ty 1.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty 1.2.1 Chức năng 1.2.2 Nhiệm vụ và quyền hạn của công ty 2. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM- HÀ NỘI 2.1. Quy mô hoạt động của Công ty 2.2 Cơ cấu tổ chức của công ty 3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM- HÀ NỘI 3.1 Tình hình hoạt động của công ty 3.1.1 Các hoạt động kinh doanh 3.1.2 Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty 3.1.3 Những thuận lợi và khó khăn của Công ty 3.1.3.1 Thuận lợi 3.1.3.2 Khó khăn 3.2 Thị trường mục tiêu của doanh nghiệp, giá cả của sản phẩm và kết quả kinh doanh của công ty 3.2.2 Sản phẩm và giá cả sản phẩm 3.2.3 Kết quả kinh doanh của công ty 3.3 Định hướng chiến lược phát triển của công ty KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY