Chuyển giao công nghệ trong ngành công nghiệp ôtô ở Việt Nam

Mục lục A - Mở đầu B - Phần nội dung . I – Những vấn đề về chuyển giao công nghệ đối với ngành công nghiệp ô tô 1.1 – Khái quát về chuyển giao công nghệ . 1.1.1 – Khái niệm . 1.1.2 - Các yếu tố thuộc bên nhận và nước nhận . 1.1.3 - Các yếu tố thuộc bên giao và nước giao . 1.1.4 - Các phương thức chuyển giao 1.2 – Vai trò của chuyển giao công nghệ . 1.3 – Vai trò của ngành công nghiệp ô tô II - Hoạt động chuyển giao công nghệ trong ngành ô tô Việt Nam 2.1 - Chính sách phát triển trong ngành công nghiệp ôtô Việt Nam . 2.1.1 - Định hướng phát triển trong ngành công nghiệp ôtô Việt Nam . 2.1.2 - Những nguyên tắc cơ bản của chính sách nội địa hoá . 2.2 - Thực trạng hoạt động chuyển giao công nghệ vào ngành công nghiệp ôtô Việt Nam III - Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển giao công nghệ vào Việt Nam trong ngành công nghiệp ô tô những năm tới 3.1 - Phát triển nguồn nhân lực . 3.2 - Tiếp tục hoàn thiện chính sách tài chính . 3.3 - Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp - bản quyền C - KẾT LUẬN . Tài liệu tham khảo .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY