Chuyên đề Xây dựng hệ thống thông tin quản lý học viên tại công ty AI

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU4 I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO4 1. Giới thiệu chung về công ty. 4 2. Lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp. 4 3. Sứ mệnh. 5 4. Tầm nhìn. 5 5. Qui mô hiện tại của doanh nghiệp. 5 6. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. 6 7. Mô hình hoạt động của công ty. 9 8. Các lĩnh vực hoạt động chính. 10 8.1. Nghiên cứu, phát triển và tư vấn các giải pháp công nghệ.10 8.2. Đào tạo và hỗ trợ đào tạo.11 8.3. Sản xuất và gia công các sản phẩm phần mềm.12 8.4. In ấn, xuất bản tài liệu CNTT.12 8.5. Thiết kế, thi công và bảo trì các hệ thống mạng LAN, WAN.13 8.6. Sản xuất và sửa chữa các thiết bị điện, điện tử.13 9. Sản phẩm và dịch vụ chính. 14 10. Các đối tác lớn của AI. 15 II. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU16 CHƯƠNG II: CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI. 18 I. LÝ THUYẾT VỀ TỔ CHỨC, THÔNG TIN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU18 1. Tổ chức. 18 2. Thông tin và dữ liệu. 18 3. Cơ sở dữ liệu. 19 II. HỆ THỐNG THÔNG TIN21 1. Hệ thống thông tin. 21 1.1. Định nghĩa và các bộ phận cấu thành một hệ thống thông tin. 21 1.2. Cách phân loại hệ thống thông tin trong một tổ chức. 21 2. Phát triển một hệ thống thông tin trong một tổ chức. 22 2.1. Nguyên nhân dẫn đến việc phát triển một hệ thống thông tin. 22 2.2. Các nguyên tắc phát triểt hệ thống thông tin.23 2.3. Các giai đoạn phát triển hệ thống thông tin. 24 3. Thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống thông tin.40 3.1. Mã hóa dữ liệu. 40 3.2. Phương pháp thiết kế cơ sở dữ liệu logic đi từ các thông tin đầu ra.41 3.3. Phương pháp thiết kế cơ sở dữ liệu bằng phương pháp mô hình hoá.42 4. Mô hình biểu diễn hệ thống thông tin. 45 4.1. Mô hình vật lý ngoài45 4.2. Mô hình logic. 45 4.3. Mô hình vật lý trong.46 5. Công cụ mô hình hoá hệ thống thông tin. 46 5.1. Sơ đồ luồng thông tin. 46 5.2. Sơ đồ luồng dữ liệu. 49 III.TÌM HIỂU VỀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI. 51 1. Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access.51 2. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình cơ sở dữ liệu Visual Basic. 52 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ HỌC VIÊN54 I. KHẢO SÁT HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ HỌC VIÊN54 1. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý học viên tại trung tâm AI.54 2. Qui trình quản lý học viên bằng phương pháp thủ công. 55 3. Yêu cầu của người sử dụng đối với hệ thống. 56 4. Những người được hưởng lợi từ dự án. 57 II. PHÂN TÍCH CHI TIẾT HỆ THỐNG THÔNG TIN57 1. Sơ đồ chức năng của hệ thống thông tin (BFD). 57 2. Sơ đồ luồng thông tin của hệ thống thông tin (IFD). 59 3. Sơ đồ luồng dữ liệu của hệ thống thông tin (DFD). 64 III. THIẾT KẾ LOGIC CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN69 1. Thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống thông tin. 69 2. Mối liên hệ giữa các bảng. 77 3. Một số giải thuật của hệ thống. 78 IV. THIẾT KẾ VẬT LÝ NGOÀI. 81 1. Sơ đồ menu của chương trình. 81 2. Một số giao diện của chương trình. 81 3. Một số báo cáo. 92 KẾT LUẬN98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO100 PHỤ LỤC CHƯƠNG TRÌNH101 thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới sô ***********

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY