Chuyên đề Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 PHẦN I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM . 3 I. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3 1. Qúa trình hình thành và phát triển 3 2. Khái niệm và phân loại Ngân hàng thương mại . 3 3. Chức năng của Ngân hàng thương mại 5 II. CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5 1. Huy động vốn . 5 2. Cho vay và đầu tư tài chính . 6 3. Là trung gian tài chính 7 III.CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG 7 1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời trong hoạt động ngân hàng . 7 2. Nhóm các chỉ tiêu rủi ro 9 3. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng 10 PHẦN II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI .10 1. Giai đoạn 1987 - 1990 .10 2. Giai đoạn 1990 – 1999 11 3. Giai đoạn 2000 – 2005 13 PHẦN III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .26 1. Giải pháp từ phía chính phủ và ngân hàng nhà nước 26 2. Giải pháp trong nội bộ các ngân hàng .27 TÀI LIỆU THAM KHẢO .32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY