Chuyên đề Thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu EUFOOD Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính tất yếu của việc lựa chọn đề tài Hoạt động kinh doanh xuất khẩu ngày nay đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của lĩnh vực ngoại thương nói riêng và sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Đối với Việt Nam, được sự quan tâm và tạo điều kiện của Đảng và Nhà nước. Nên hoạt động xuất khẩu, thực sự có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và phát trỉển kinh tế, tạo tiền đề vững chắc, cho công nghiệp hoá đất nước và là mũi nhọn ưu tiên trong nền kinh tế quốc dân. Có đẩy mạnh xuất khẩu, mở cửa ra thế giới bên ngoài thì Việt Nam mới có điều kiện, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Hiện nay, hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng đặc biệt là khách hàng nước ngoài. Thủ công mỹ nghệ là một ngành có giá trị không lớn, song có giá trị xuất khẩu cao, tuy nhiên lại góp phần tăng nguồn ngoại tệ cho nền kinh tế quốc gia. Ngoài ra, ngành thủ công mỹ góp phần giải quyết công ăn việc làm cho một lượng lớn lao động thủ công, đồng thời làm tăng thu nhập cho người dân trong những ngày tháng nông nhàn. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, sau quá trình thực tập tại Công ty cổ phẩn XNK EUFOOD Việt Nam, tác giả đã chọn đề tài “Thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty Cổ phần XNK EUFOOD Việt Nam” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp. MỤC LỤC Lời cảm ơn . 1 Lời mở đầu . 5 Chương 1: Khái quát về Công ty cổ phần XNK EUFOOD Việt Nam . 8 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần XNK EUFOOD Việt Nam 8 1.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty cổ phần XNK EUFOOD Việt Nam 9 1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty cổ phần XNK EUFOOD Việt Nam 9 1.2.2. Quyền hạn của Công ty cổ phần XNK EUFOOD Việt Nam 10 1.2.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần XNK EUFOOD Việt Nam. 11 1.3. Ngành nghề kinh doanh và thị trường tiêu thụ - đặc điểm hàng thủ công mỹ nghệ 14 1.3.1. Ngành nghề kinh doanh và thị trường tiêu thụ 14 1.3.2. Đặc điểm hàng thủ công mỹ nghệ 15 Chương 2: Thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại Công ty cổ phần XNK EUFOOD Việt Nam 17 2.1.Tình hình xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Việt nam trong những năm gần đây 17 2.2. Phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu EUFOOD Việt Nam . 19 2.2.1. Giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu EUFOOD Việt Nam . 19 2.2.2. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty cổ phần XNK EUFOOD Việt Nam 26 2.2.3. Cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty cổ phần XNK EUFOOD Việt Nam . 29 2.2.4. Hình thức xuất khẩu 33 2.3. Đánh giá chung về hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại Công ty cổ phẩn xuất nhập khẩu EUFOOD Việt Nam . 37 2.3.1. Những thành tựu đạt được . 37 2.3.2. Hạn chế 39 2.3.3. Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế của Công ty cổ phần XNK EUFOOD Việt Nam 40 Chương 3: Định hướng và một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty cổ phần XNK EUFOOD Việt Nam . 41 3.1. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần XNK EFOOD Việt Nam trong giai đoạn 2011 đến 2015 41 3.1.1. Định hướng phát triển chung của Công ty cổ phần XNK EUFOOD Việt Nam 41 3.1.2. Định hướng xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty cổ phần XNK EUFOOD Việt Nam . 42 3.2. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại Công ty cổ phần XNK EUFOOD Việt Nam 45 3.2.1.Tăng cường công tác nghiên cứu và xây dựng chiến lược thị trường toàn diện 45 3.2.2. Hoàn thiện hệ thống thu thập và xử lý thông tin . 46 3.2.3. Tăng cường hoạt động giao tiếp, giới thiệu và quảng bá sản phẩm 47 3.2.4. Nâng cao chất lượng tay nghề công nhân 48 3.2.5. Hoàn thiện công tác lãnh đạo và tổ chức nhân sự . 49 3.3. Một số kiến nghị với Nhà Nước 50 Kết luận: 52 Danh mục tài liệu tham khảo: 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY