Chuyên đề Quản lý Thu bảo hiểm xã hội - Thực trạng thu quỹ bảo hiểm xã hội tại phòng bảo hiểm xã hội huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam giai đoạn 2006 - 2010

MỤC LỤC .1 DANH MỤC VIẾT TẮT 2 LỜI NÓI ĐẦU 3 CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ THU BHXH 5 1.1.Khái niệm về quản lý thu BHXH. 5 1.2. Vai trò của quản lý thu BHXH. 5 1.3. Nội dung quản lý thu 7 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THU QUỸ BHXH TẠI PHÒNG BHXH HUYỆN BÌNH LỤC- TỈNH HÀ NAM 8 2.1. Vài nét giới thiệu về BHXH huyện BÌnh Lục 8 2.2. Tình hình thu BHXH ở Huyện Bình Lục – Hà Nam 10 2.2.1. Công tác thu BHXH tại BHXH huyện Bình Lục. 10 2.2.2. Những nguồn thu của BHXH huyện Bình Lục. 11 2.2.3. Những nguyên tắc trong thu BHXH. 12 2.3. Tổ chức quản lý thu BHXH ở BHXH huyện Bình Lục 13 2.3.1. Quản lý đối tượng tham gia BHXH 13 2.3.2. Quản lý tiền lương làm căn cứ đóng BHXH 15 2.3.3. Quản lý tiền thu BHXH 16 2.4. Những kết quả đạt được về thu quỹ BHXH Huyện Bình Lục 17 2.5. Tình hình nợ đọng BHXH huyện Bình Lục – Hà Nam 19 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH Ở BHXH HUYỆN BÌNH LỤC 21 3.1. Một số kiến nghị đối với công tác quản lý thu tại BHXH huyện Bình Lục – Tỉnh Hà Nam. 21 3.1.1. Có chương trình đào tạo và sử dụng cán bộ 21 3.1.2 . Mở rộng nguồn thu BHXH 22 3.1.3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về BHXH 23 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu tại BHXH huyện Bình Lục 24 3.2.1. Đẩy mạnh các biện pháp quản lý đối tượng và quỹ lương tham gia BHXH 24 3.2.2. Tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thu BHXH 25 3.2.3. Phối hợp với các ban ngành chức năng có liên quan 25 3.2.4. Kết hợp công tác thu BHXH với việc giải quyết chính sách BHXH 25 KẾT LUẬN 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO 28 DANH MỤC VIẾT TẮT BHXH: Bảo hiểm xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế BHXH TN: Bảo hiểm xã hội tự nguyện NLĐ: Người lao động NSDLĐ: Người sử dụng lao động LỜI NÓI ĐẦU Bảo Hiểm Xã Hội(BHXH) luôn là một trong những chính sách quan trọng nhất đối với bất kỳ quốc gia nào. Bởi lẽ, để tiến tới một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh thì việc phát triển kinh tế luôn luôn phải đi đôi với đảm bảo tốt an sinh xã hội. Ở nước ta chính sách BHXH sau hơn 60 năm thực hiện với những bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với từng giai đoạn, chính sách BHXH đã góp phần to lớn đảm bảo đời sống cho người lao động và gia đình, đồng thời góp phần ổn định chính trị - xã hội của đất nước. Luật BHXH Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn tạo chuyển biến tích cực tới việc thực hiện các chế độ BHXH. Qua đó, các chế độ bảo hiểm đã được mở rộng và linh hoạt hơn với nhiều loại hình đa dạng từ BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, Bảo hiểm thất nghiệp, BHYT phạm vi đối tượng cũng đã gia tăng đáng kể, cơ chế quản lý quỹ bảo hiểm cũng có những đổi mới từng bước được hoàn thiện hơn, BHXH ngày càng thể hiện vai trò to lớn trong cộng đồng. Bởi vậy, việc đảm bảo một quỹ BHXH bền vững là một việc làm hết sức cần thiết. Một trong những yếu tố quan trọng giúp bình ổn quỹ BHXH chính là thực hiện tốt khâu quản lý thu. Nhận thức được điều đó, em xin chọn nghiên cứu chuyên đề : “Thực trạng quản lý thu BHXH ở BHXH huyện Bình Lục- Tỉnh Hà Nam” Kết cấu bài chuyên đề của em gồm có 3 chương : Chương I: Một số vấn đề về quản lý thu BHXH Chương II: Thực trạng quản lý thu BHXH ở BHXH huyện Bình Lục – Tỉnh Hà Nam Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH tại huyện Bình Lục – Tình Hà Nam Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của thầy . , và các cán bộ trong phòng BHXH huyện Bình Lục đã cung cấp tài liệu để em có thể thực hiện được bài chuyên đề này. Do hiểu biết còn hạn chế nên đề tài còn những thiếu sót nhất định. Em rất mong được sự nhận được ý kiến đóng góp của các thầy để đề tài được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn thầy! NOTE: Bài này của mình hồi trước học trường Đại học lao động xã hội - khoa bảo hiểm , các bạn chỉ cần dow về nộp thôi , đúng yêu cầu đề tài của thầy giáo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY