Chuyên đề Những thuận lợi và khó khăn trong triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam

MỤC LỤC 1 DANH MỤC VIẾT TẮT 3 LỜI MỞ ĐẦU 4 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN 5 1.1. Khái niệm về bảo hiểm xã hội tự nguyện 5 1.2. Nội dung cơ bản của BHXH tự nguyện. 5 1.2.1. Đối tượng áp dụng. 5 1.2.2. Nguyên tắc BHXH tự nguyện. 6 1.3. Quyền và trách nhiệm của người tham gia BHXH tự nguyện. 6 1.3.1. Người tham gia BHXH tự nguyện có các quyền. 6 1.3.2. Người tham gia BHXH tự nguyện có trách nhiệm. 7 1.4. Phương thức đóng và mức đóng BHXH tự nguyện. 7 1.4.1. Phương thức đóng: Người tham gia BHXH tự nguyện được đăng ký với tổ chức BHXH theo một trong 3 phương thức là: 7 1.4.2. Mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng . 7 1.4.3. Đăng ký lại phương thức đóng BHXH tự nguyện. 7 1.4.4. Tạm dừng đóng BHXH tự nguyện. 8 1.5. Các chế độ BHXH tự nguyện. 8 1.5.1. Chế độ hưu trí. 8 1.5.1.1. Điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng. 8 1.5.1.2. Mức lương hưu hàng tháng. 9 1.5.1.3. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. 11 1.5.1.4. Thời điểm hưởng lương hưu. 11 1.5.1.6. Tạm dừng hưởng lương hưu hàng tháng. 11 1.5.1.7. BHXH một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu. 12 1.5.2. Chế độ tử tuất 12 1.5.2.1. Trợ cấp mai táng. 12 1.5.2.2. Trợ cấp tuất một lần. 13 1.5.2.3. Trợ cấp tuất hàng tháng. 14 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TẠI VIỆT NAM 16 2.1. Một số vấn đề về BHXH tự nguyện ở nước ta hiện nay. 16 2.2. Thuận lợi và khó khăn trong triển khai BHXH tự nguyện tại Việt Nam 17 2.2.1. Thuận lợi 17 2.2.2. Những khó khăn thách thức khi triển khai BHXH tự nguyện tại Việt Nam 19 CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP CHO CÔNG TÁC TRIỂN KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TẠI VIỆT NAM 21 3.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHXH tự nguyện đến người dân. 21 3.2. Điều chỉnh một số qui định , các chế độ sao cho phù hợp với thực tế để thu hút ngày càng nhiều người dân tham gia BHXH tự nguyện. 21 3.3. Thành lập hệ thống đại lý BHXH tự nguyện. 22 3.4. Đối với cơ quan BHXH 22 KẾT LUẬN 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO 24 DANH MỤC VIẾT TẮT BHXH: Bảo hiểm xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế BHXH TN: Bảo hiểm xã hội tự nguyện NLĐ: Người lao động NSDLĐ: Người sử dụng lao động Chú ý : Bài này rất chuẩn , sắp xếp bố cục rất logic . Các bạn có thể dowload bài này về không phải chỉnh sửa gì nhiều đâu nhé. Thank các bạn!

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY