Chuyên đề Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng công thương đống đa

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Bất kỳ trong giai đoạn nào nâng cao chất lượng tín dụng luôn là vấn đề được các NHTM quan tâm hàng đầu.Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi kinh tế thị trường có những diễn biến khó lường,vấn đề đó lại càng được quan tâm hơn. Nâng cao chất lượng tín dụng góp phần giảm rủi ro trong hoạt động tín dụng ngân hàng, giúp ngân hàng tránh được những rủi ro do hoạt động tín dụng mang lại, mà hậu quả của nó có thể dẫn tới phá sản. Vì vậy, với kiến thức đã học và qua thời gian thực tập vừa qua em đã chọn đề tài “Nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại NHCT Đống Đa” với mong muốn tìm hiểu và đưa ra một vài giải pháp về vấn đề này. 2. Mục đích nghiên cứu - Góp phần hoàn thiện những lý luận cơ bản về chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại. - Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng tại NHCT Đống Đa, từ đó đánh giá kết quả đạt được cũng như hạn chế và tìm ra những nguyên nhân của hạn chế này. - Đóng góp giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại NHCT Đống Đa. 3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của khoá luận: Tập trung nghiên cứu chất lượng hoạt động tín dụng ngắn hạn của NHTM dưới giác độ của nhà quản trị ngân hàng. Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động cho vay tại NHCT Đống Đa 5. Kết cấu của chuyên đề tốt nghiệp Chương 1: Lý luận chung về Tín dụng và chất lượng tín dụng của NHTM. Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng tại NHCT Đống Đa Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHCT Đống Đa MỤC LỤC Trang Mở đầu .1 Chương 1 : Lý luận chung về tín dụng và chất lượng tín dụng ngắn hạn 2 1.1 Tín dụng ngân hàng và vai trò của tín dụng ngân hàng .2 1.1.1 Tín dụng ngân hàng .2 1.1.1.1 Khái niệm 2 1.1.1.2 Đặc trưng của tín dụng ngân hàng 3 1.1.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng 3 1.1.2 Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế 5 1.1.2.1 Đối với bản thân mỗi ngân hàng .5 1.1.2.2 Đối với khách hàng của ngân hàng 6 1.1.2.3 Vai trò của hoạt động tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế .6 1.2 Tín dụng ngắn hạn và chất lượng tín dụng ngắn hạn 7 1.2.1 Tín dụng ngắn hạn .7 1.2.1.1 Khái niệm 7 1.2.1.2 Đặc điểm 8 1.2.1.3 Vai trò của tín dụng ngắn hạn .8 1.2.2 Chất lượng tín dụng ngắn hạn .9 1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng ngắn hạn của NHTM 10 1.2.3.1 Các chỉ tiêu định tính 10 1.2.3.2 Các chỉ tiêu định lượng .12 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của NHTM 14 1.2.4.1 Các nhân tố khách quan 14 1.2.4.2 Nhân tố chủ quan 16 Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng tại NHCT Đống Đa .18 2.1 Giới thiệu tổng quát về NHCT Đống Đa .18 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của NHCT Đống Đa .18 2.1.2 Cơ cấu tổ chức và chức năng của ngân hàng Công Thương Đống Đa .19 2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức .19 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHCT Đống Đa 22 2.1.3.1 Huy động vốn 22 2.1.3.2 Thực trạng sử dụng vốn tại NHCT .26 2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng ngắn hạn tại NHCT Đống Đa 29 2.2.1 Dư nợ ngắn hạn 29 2.2.2 Doanh số cho vay và doanh số thu nợ đối với tín dụng ngắn hạn .31 2.2.3 Tỷ lệ nợ quá hạn,nợ xấu 32 2.2.4 Hiệu suất sử dụng vốn ngắn hạn 33 2.2.5 Vòng quay vốn tín dụng ngắn hạn .34 2.3 Đánh giá chất lượng tín dụng tại NHCT Đống Đa .35 2.3.1 Kết quả đạt được .35 2.3.2 Những tồn tại và nguyên nhân 36 2.3.2.1 Tồn tại 36 2.3.2.2 Nguyên nhân .36 Chương 3 : Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại NHCT Đống Đa .37 3.1 Kế hoạch hoạt động của NHCT Đống Đa trong thời gian tới 38 3.1.1 Các chỉ tiêu kế hoạch .38 3.1.2 Định hướng 38 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại NHCT Đống Đa 38 3.2.1 Đẩy mạnh công tác huy động vốn .38 3.2.2 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng .39 3.2.2.1 Thẩm định khách hàng vay vốn 39 3.2.2.2 Thẩm định dự án đầu tư xin vay .40 3.2.2.3 Tổ chức điều hành thẩm định 40 3.2.3 Chú trọng công tác tuyển chọn, bồi dưỡng và quản lý nhấn sự tín dụng 41 3.2.4 Tăng cường quản lý,phòng ngừa rủi ro tín dụng .43 3.2.4.1 Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống kiểm toán kiểm soát nội bộ 43 3.2.4.2Hoàn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng nội bộ 44 3.2.4.3 Tham gia bảo hiểm tín dụng .45 3.2.4.4 Chủ động phân tán rủi ro .46 3.2.5 Xây dựng chiến lược Marketing Ngân hàng .46 3.2.6 Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng 47 3.3 Một số kiến nghị .48 3.3.1 Kiến nghị đối với NHNN .48 3.3.2 Kiến nghị với NHCT Đống Đa 49 KẾT LUẬN 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY