Chuyên đề Một số ý kiến về công tác trả lương tại công ty Dệt vải công nghiệp Hà Nội

Chuyên đề thực tập Tốt nghiệp "Một số ý kiến về công tác trả lương tại Cty Dệt vải công nghiệp Hà Nội" MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 PHẦN I: NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA CỦA TIỀN LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP 2 I. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA TIỀN LƯƠNG. 2 I.1. Khái niệm. 2 I.2. ý nghĩa của tiền lương. 3 II. CÁC NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU CỦA TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG. 5 II.1. Các nguyên tắc của tổ chức tiền lương 5 II.2. Những yêu cầu của tổ chức tiền lương. 6 III. MỘT SỐ CHẾ ĐỘ TRẢ LƯƠNGVÀ CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG. 7 III.1. Các chế độ trả lương. 7 III.2. Các hình thức trả lương. 9 IV. TIỀN THƯỞNG: 15 1. Định nghĩa: 15 2. Vai trò của tiền thưởng: 15 3. Nội dung tổ chức thưởng: 15 4. Các hình thức tiền thưởng. 16 V. PHỤ CẤP. 16 1. Khái niệm. 16 2. Các loại phụ cấp. 17 VI. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC HOÀN THÀNH CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG Ở DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP. 17 PHẦN II: PHÂN TÍCH CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG Ở CÔNG TY DỆT VẢI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 19 I. SƠ LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY DỆT VẢI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI (HAICATEX) 19 1. Lịch sử hình thành của Công ty 19 2. Quá trình phát triển của Công ty 20 3. Phương hướng và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2001 22 II. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG. 23 a. Đặc điểm về sản phẩm. 23 b. Đặc điểm về lao động. 24 c. Đặc điểm về cơ cấu quản lý và tổ chức sản xuất của công ty. 25 III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG CỦA CÔNG TY DỆT VẢI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 31 A. Công tác trả lương cho bộ phận gián tiếp. 31 B. Tình hình thu nhập của công nhân sản xuất. 36 PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG Ở CÔNG TY DỆT VẢI CÔNG NGHIỆP - HÀ NỘI 40 I. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC 40 a. Nâng cao trình độ cho các cán bộ làm công tác định mức. 40 b. Hoàn thiện việc xây dựng mức sản lượng ngày cho công nhân sản xuất. 41 II. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KHÁC CÓ LIÊN QUAN. 47 a. Tuyển dụng lao động. 47 b. Cải thiện điều kiện làm việc. 48 c. Cải thiện công tác thống kê, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm. 49 III. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN THƯỞNG 53 KẾT LUẬN 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY