Chuyên đề Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

Bạn có thể nhận được trợ giúp Help dạng nhạy cảm – nội dung trong các ô chứa nhãn /tiêu đề trong các bảng trụ. Ví dụ nếu Mean{trung bình} xuất hiện như là một nhãn, bạn có thể thu được một định nghĩa về mean. Nhắp chuột phải lên một ô chứa nhãn. Từ menu nội dung chọn What’s This? Bạn phải nhắp chuột phải lên ô chứa nhãn chứ không được nhắp vào ô dữ liệu trong hàng hoặc cột. Trợ giúp Help dạng nhạycảm – nội dung không có sẵn cho các nhãn do người sử dụng định nghĩa, chẳng hạn như tên tên hoặc nhãn trị số biến.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY