Chuyên đề Hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính tại chi nhánh ngân hàng ngoại thương Hà Nội

Thứ nhất, VCB Hà Nội nên có một bộ phận chuyên trách trong việc phân tích BCTC với đội ngũ cán bộ ngân hàng có thâm niên công tác và trình độ cao nhằm đảm bảo cho công tác đánh giá chính xác và có hiệu quả thực tiễn. Phòng chức năng này đặt dước sự quản lý trực tiếp của Ban Giám đốc, có thể tiến hành phân tích đánh giá thường xuyên hoặc định kỳ hoạt động kinh doanh của VCB Hà Nội của các đối thủ cạnh tranh khác theo một quy trình nhất định. Với việc chuyên môn hóa như vậy, công tác phân tích BCTC sẽ được tiến hành thường xuyên và có hiệu quả hơn, tạo ra nguồn thông tin đã qua xử lý một cách nhanh chóng và chính xác, từ đó giúp các nhà quản trị VCB Hà Nội có được những cơ sở để ra quyết định quản trị. Thứ hai, chấn chỉnh và nâng cao chất lượng của công tác kế toán, kiểm toán nội bộ nhằm đảm bảo tính xác thực và độ tin cậy cần thiết của các thông tin và chỉ tiêu tài chính. Tính chính xác và đầy đủ của thông tin là điều kiện tiên quyết để có các kết luận phân tích thật sự có ý nghĩa cho công tác kế toán quản trị điều hành. Vì thế, hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán, thống kế đồng thời nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ trở nên hết sức cần thiết. Có như vây thì các thông số tài chính được tính toán qua các chỉ tiêu mới phản ánh chính xác, trung thực hiện trạng tài chính của ngân hàng. Thứ ba, VCB Hà Nội cần ứng dụng tin học vào công tác phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh ngân hàng. Thứ tư, Nâng cao trình độ nhận thức, trình độ và năng lực phân tích, đánh giá của nhà quản trị ngân hàng. Đánh giá họat động kinh doanh là yêu cầu cần thiết, khách quan không thể thiếu được trong công tác điều hành, quản lý kinh doanh của nhà quản trị ngân hàng. Do đó, trước hết, VCB Hà Nội cần nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý về công tác phân tích, đánh giá đồng thời phải thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng ngắn ngày về kỹ năng phân tích cho cán bộ quả lý trong hệ thống ngân hàng, tạo ra đội ngũ các nhà quản lý ngân hàng có năng lực phân tích, năng lực tổ chức công tác phân tích, đánh giá phục vụ tốt cho việc ra quyết định quản lý của nhà lãnh đạo ngân hàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY