Chuyên đề Hoàn thiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong thanh toán quốc tế tại NHTM cổ phần ngoại thương Việt Nam

Xu thế mở cửa hội nhập kinh tế thế giới đã mở ra cho các NHTM Việt Nam nói chung và NHNT nói riêng nhiều cơ hội kinh doanh phát huy thế mạnh và vị thế của mình. Để có thể nâng cao được uy tín và vị thế của mình trong bối cảnh hội nhập, việc nâng cao chất lượng dịch vụ trong đó có nghiệp vụ Thanh toán quốc tế được đặt lên hàng đầu. Càng hội nhập sâu rộng trong giao dịch thương mại quốc tế thì vấn đề an toàn càng cần được đề cao. Với mục đích cung cấp một nhận thức toàn diện về an toàn cũng như những biện pháp đảm bảo an toàn trong thanh toán quốc tế, chuyên đề đã giải quyết được các vấn đề sau: - Khái quát cơ sở lý luận chung về an toàn trong Thanh toán quốc tế. - Phân tích và đánh giá tổng hợp thực trạng an toàn trong Thanh toán quốc tế; các biện pháp bảo đảm an toàn được NHNT áp dụng trong thời gian qua và những hạn chế trong việc thực hiện các biện pháp đó. - Đề xuất một số giải pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động Thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY