Chuyên đề Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán tại ngân hàng VietcomBank - Chi nhánh Đà Lạt

MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Chương 1: Những lý luận cơ bản về chất lượng dịch vụ thanh toán tại Ngân hàng thương mại 3 1.1. Khái niệm về vai trò của dịch vụ thanh toán trong Ngân hàng thương mại 3 1.1.1. Khái niệm chung về dịch vụ thanh toán 3 1.1.2. Dịch vụ thanh toán Ngân hàng. 3 1.1.3. Quá trình cung cấp của dịch vụ ngân hàng thương mại. 4 1.1.3.1. Cung ứng các loại hình tài khoản tiền gửi thanh toán. 4 1.1.3.2. Dịch vụ thanh toán bằng séc. 5 1.1.3.3. Dịch vụ chuyển tiền trong nước và quốc tế. 7 1.1.3.4. Uy nhiệm thu – nhờ thu và Uy nhiệm chi – lệnh chi 8 1.1.3.5. Dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ 9 1.1.3.6. Dịch vụ thanh toán thẻ 9 1.1.4. Chức năng thanh toán của Ngân hàng 10 1.2. Vai trò của dịch vụ thanh toán 11 1.3. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng dịch vụ về chất lương dịch vụ thanh toán Ngân hàng. 12 1.3.1. Khả năng thanh khoản (liquidity). 12 1.3.2. Tính bảo mật, an toàn (Độ tin cậy) trong giao dịch thanh toán. 14 1.3.3. Chi phí chất lượng – Giá cả dịch vụ 15 1.3.4. Thời gian thực hiện 16 Chương 2: Thực trạng về chất lượng dịch vụ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Lạt 18 2.1. Khái quát chung về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. 18 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng 18 2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Ngân hàng. 19 2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Đà Lạt. 23 2.2.1. Kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Đà lạt 23 2.2.2. Những thành tựu đạt được 27 2.2.3. Kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Đà Lạt 28 2.3.Thực trạng chất lượng dịch vụ thanh toán cho các doanh nghiệp tại Vietcombank Đà Lạt 30 2.3.1. Về dịch vụ khách hàng cá nhân 30 2.3.2. Về dịch vụ khách hàng doanh nghiệp 30 2.3.3. Chất lượng các dịch vụ thanh toán 31 2.4. Một số loại thẻ của ngân hàng TMCP Ngoại thương 33 2.4.1. Thẻ ghi nợ 33 2.4.2. Thẻ tín dụng 33 2.5. Thực trạng về hoạt động phát hành và thanh toán thẻ của Vietcombank Đà Lạt 35 2.6. Thực trạng về hoạt động trả lương qua tài khoản thẻ tại Vietcombank Đà Lạt 37 2.7. Đánh giá chất lượng dịch vụ thanh toán Vietcombank Đà Lạt 38 2.8. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế của chất lượng dịch vụ thanh toán 39 Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Đà Lạt trong điều kiện hội nhập kinh tế 42 3.1. Cam kết mở cửa lĩnh vực dịch vụ Ngân hàng của Việt Nam khi gia nhập WTO 32 3.2. Định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán cho các doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Đà Lạt. 42 3.2.1. Định hướng chung về phát triển Vietcombank. 42 3.2.2. Định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán cho các doanh nghiệp: 45 3.3. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán cho các doanh nghiệp tại Vietcombank Đà Lạt. 47 3.4. Một số kiến nghị tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ thanh toán tại Vietcombank Đà Lạt 51 3.4.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước và các ban ngành 51 3.4.2. Kiến nghị đối với Vietcombank 52 3.4.2. Kiến nghị đối với Vietcombank Đà Lạt 53 3.5. Kết luận 54 Danh mục tài liệu tham khảo 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY