Chuyên đề Định hướng cho công tác thẩm định tài chính dự án cho vay vốn tại ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long

Trong những năm làm sinh viên trong trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân.Hầu hết các sinh viên được trang bị một kiến thức khổng lồ về các lý thuyết kinh tế học.Vì vậy, sinh viên ra trường được hầu hết các công ty, doanh nghiệp, ngân hàng đánh giá rất cao về trình độ và khả năng đáp ứng công việc.Kỳ thực tập là 1 kỳ rất bổ ích để các bạn sinh viên có thể thỏa sức vận dụng những vấn đề đã học vào thực tế. Một số năm gần đây, hoạt động của toàn hệ thống ngân hàng nói chung và các ngân hàng thương mại cổ phần nói riêng trở nên vô cùng sôi động. Cùng với sự kiện gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO của Việt Nam cuối năm 2006, quá trình hội nhập mở ra cho các ngân hàng thương mại nhiều cơ hội nhưng cũng không ít gian nan thách thức.So với các Ngân hàng Thương mại nhà nước khác, ngân hàng MHB là trẻ nhất và có tốc độ phát triển nhanh nhất. Nhận thấy quá trình phát triển của ngân hàng có nhiều điểm đáng học hỏi, em đã chọn ngân hàng MHB là cơ sở thực tập với mong muốn tiếp xúc với hoạt động kinh doanh thực tế một cách cụ thể nhất Sau thời gian thực tập tổng hợp, những nội dung thu thập được về ngân hàng và hoạt động đầu tư được em trình bày sau đây. Em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn T.s Nguyễn Hồng Minh và các cán bộ Phòng Tín dụng – Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong thời gian vừa qua để hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp này. MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH 2 DỰ ÁN VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2 1.1. TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. 2 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển chung của ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long qua các thời kỳ. 2 1.1.2 Hoạt động kinh doanh chung của ngân hàng những năm qua 6 1.1.2.1 Hoạt động nguồn vốn 6 1.1.2.2. Hoạt động tín dụng 10 1.1.2.3 Hoạt động đầu tư 12 1.1.2.4 Hoạt động dịch vụ 12 1.1.2.5 Hoạt động quảng cáo, phát triển mạng lưới và quan hệ công chúng 14 1.1.2.6.Hoạt động phát triển nguồn nhân lực 15 1.2. THẨM ĐỊNH DỰ ÁN CHO VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 15 1.2.1. Quy trình thẩm định dự án cho vay vốn tại ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long. 15 1.2.2. Các căn cứ và phương pháp thẩm định dự án cho vay vốn 17 1.2.2.1.Các căn cứ thẩm định 17 1.2.2.2 Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư 17 1.2.3. Nội dung thẩm định dự án đầu tư chung 19 1.2.3.1. Thẩm định khía cạnh pháp lý 19 1.2.3.2. Thẩm định khía cạnh thị trường 20 1.2.3.3. Thẩm định khía cạnh kỹ thuật dự án 20 1.2.3.4.Thẩm định khía cạnh tài chính dự án 21 1.2.3.5.Thẩm định khía cạnh kinh tế xã hội dự án 21 1.3. THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN CHO VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. 22 1.3.1 Thẩm định nguồn vốn và tổng vốn đầu tư của dự án 23 1.3.2 Thẩm định tỷ suất và dòng tiền dự án 25 1.3.3 Thẩm định tính chính xác của chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án 27 1.3.3.1 Chỉ tiêu lợi nhuận thuần ( W) 27 1.3.3.2 Chỉ tiêu giá trị hiện tại ròng ( Net Present Value NPV ) 27 1.3.3.3 Chỉ tiêu tỷ suất hoàn vốn nội bộ ( Intener rate of retunrn IRR ) 28 1.3.3.4 Chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn đầu tư ( T ) 29 1.3.3.5 Chỉ tiêu điểm hòa vốn 30 1.3.4 Phân tích độ nhạy của các yếu tố liên quan đến hiệu quả và khả năng trả nợ của dự án 31 1.3.5 Thẩm định các yếu tố rủi ro liên quan đến dự án 34 1.3.6. Đánh giá tổng quan hoạt động đầu tư của ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long. 37 1.3.6.1.Các kết quả đạt được 37 1.3.6.2 Các hạn chế trong công tác thẩm định dự án 41 1.3.6.3 Các nguyên nhân gây nên hạn chế 43 1.3.7.2.Cơ cấu nguồn vốn đầu tư 47 1.3.7.3. Hiệu quả kinh tế 48 1.3.7.4.Giá trị hiện tại thuần. 51 CHƯƠNG 2: 53 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 53 2.1.ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG MHB 2008 53 2.1. Định hướng phát triển chung của ngân hàng MHB 53 2.2.2.Định hướng cho công tác thẩm định tài chính dự án cho vay vốn tại ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long 56 2.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH CHO VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 57 2.2.1. Duy trì việc đào tạo nâng cao trình độ , bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ thực hiện công tác thẩm định 57 2.2.3 Nâng cao chất lương thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến thẩm định dự án đầu tư 60 2.2.4 Hoàn thiện nội dung và phương pháp thẩm định dự án đầu tư. 62 2.2.5 Chú trọng hơn cho chất lượng quản lý rủi ro dự án 63 KẾT LUẬN 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY