Chuyên đề Bộ máy nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Khách quan. +Nguyên tắc ưu tiên. +Công khai. +Chất lượng. +Xuất phát từyêu cầu thực tế. *Người được tuyển dụng phải trải qua một thời gian tập sựtheo quy định (trừ1 sốtrường hợp không thực hiện chế độtập sự). *Sau thời gian tập sựnếu đạt yêu cầu cơquan có thẩm quyền quyết định bổnhiệm vào ngạch công chức. 5-Sửdụng công chức: *Bốtrí phân công công tác: -Người đứng đầu cơquan sửdụng công chức chịu trách nhiệm bốtrí, phân công giao nhiệm vụcho công chức; bảo đảm các điều kiện cần thiết đểcông chức thi hành công vụ, thực hiện đầy đủchế độ, chính sách với công chức. -Bốtrí, phân công công tác cho công chức phải: phù hợp nhiệm vụ được giao với ngạch công chức được bổnhiệm, công chức ởngạch nào thì bốtrí công việc phù hợp với ngạch đó. *Chuyển ngạch: -Ngạch công chức là chức danh công chức được phân theo ngành, thểhiện cấp độvề chuyên môn nghiệp vụ. -Chuyển ngạch là chuyển từngạch này sang ngạch khác có cùng cấp độvềchuyên môn nghiệp vụ. -Công chức được phân công nhiệm vụmà không phù hợp với ngạch công chức đang giữ thì phải chuyển ngạch cho phù hợp với vịtrí và chuyên môn nghiệp vụ. -Chuyển ngạch không thi nhưng phải qua kiểm tra, sát hạch của hội đồng kiểm tra về trình độ, năng lực của công chức.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY