Chứng minh việc phân cấp quản lý là biểu hiện của nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý hành chính nhà nước

Tập trung dân chủ là một trong những nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam và điều này đã được ghi nhận tại Điều 6 Hiến pháp 1992: “ Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước đều tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ”. Không những ở nước ta mà ở các nước xã hội chủ nghĩa cũng ghi nhận nguyên tắc này trong Hiến pháp và cũng xác định đây là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Như vậy, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ phải là một hoạt động thường xuyên trong quá trình tổ chức và hoạt động trong quản lý hành chính nhà nước. Tuy nhiên trên thực tế, việc hiểu một cách đúng đắn về nguyên tắc tập trung dân chủ cũng như biểu hiện của nó vẫn là một vấn đề vô cùng khó khăn và gây nhiều tranh cãi. Ngoài phần lời mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo thì phần nội dung chính trong bài viết được trình bày trong hai phần cơ bản: - Phần 1: Nguyên tắc tập trung dân chủ. - Phần 2: Việc phân cấp quản lý trong quản lý hành chính ở Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY