Chủ nghĩa duy vật biện chứng và vai trò của nó đối với con người

Nguyên tắc định luận của phép biện chứng duy vật đối với ho ạt động nhận thức và thực tiễn của người thầy thuốc có những nội dung chính sau:  Khi xem xét toàn diện các mối liên hệ của các đối tượng, người th ầy thuốc ghi nhận các thuộc tính của đối tượng và lý giải chúng thông qua các phạm trù của khoa học chuy ên môn.  Vận dụng lý luận phép biện chứng duy vật v ề nguyên nhân và kết qu ả vào việc xem xét nguy ên nhân của bệnh có thể kết luận rằng mọi bệnh đều có nguyên nhân xuất hiện, tồn tại và tiêu vong.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY