Chu kỳ tế bào và sự phân bào

MỤC LỤC STT Nội dung Trang 1 1- Khái quát về tế bào 1 2 1.1- Tế bao nhân sơ (prokaryote) 1 3 1.2- Tế bào nhân thực (eukaryote) 2 4 2- Các hình thức phân bào 3 5 2.1- Trực phân (Amitosis) 3 6 2.2- Nội phân (Endomitosis) 3 7 2.3- Gián phân 4 8 3- Chu kỳ tế bào (Cell cycle) 4 9 3.1- Gian kỳ (I) 5 10 3.2- Kỳ phân bào (M) 6 11 3.2.1- Phân bào nguyên nhiễm (mitosis) 6 12 3.2.2. Phân bào giảm nhiễm (meiosis) 11 13 3.2.3- Sự phát sinh giao tử 16 14 4- Nhưng điểm giống và khác nhau cơ bản giữa phân bào giảm nhiễm và nguyên nhiễm 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Thái Duy Ninh (2003), Tế bào học. NXB Đại học Sư phạm. 2- Nguyễn Trọng Lạng, Chu Hoàng Mậu (2004), Té bào học. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THPT chu kỳ III 2004 – 2007. 3- Hoang Đức Cự, Sinh học tế bào. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 4- Sách giáo viên, sinh học 10 NC. NXB Giáo dục.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY