Chính sách tiền lương: thực trạng, vấn đề và yêu cầu đặt ra cho giai đoạn 2011 - 2015

Gắn chặt cải cách tiền lương công chức với xây dựng nên công vụ quốc gia để xác định rõ và quản lý chặt đối tượng trả lương. Cần phải xây dựng một nền công vụ, hệ thống công vụ chuyên nghiệp, hiện đại, từng bước ngang tầm trình độ khu vực và thế giới. Trong đó, xác định rõ từng vị trí làm việc với chức danh tiêu chuẩn rõ ràng. Trên cơ sở đó xác định ái là công chức và phải quản lý công chức theo chức danh của vị trí công việc. Từ đó, chuyển dần từ trả lương theo người sang trả lương theo vị trí làm việc và hiệu quả công việc (công vụ); đồng thời thực hiện đúng chế độ thủ trưởng trong thực thi công vụ, trao quyền cho thủ trưởng quyết định việc trả lương cho công chức. Nghiên cứu xây dựng luật công vụ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY