Chiến lược Xuất khẩu thanh long sang thị trường Mỹ của công ty TNHH Thanh Long Hoàng Hậu

MỞ ĐẦU I. Giới thiệu về doanh nghiêp và sản phẩm: 1. Sơ lược về doanh nghiệp: 2. Sơ lược về sản phẩm: 3. Thị trường dự định chọn sản phẩm thâm nhập và lý do chọn thị trường: I. Giới thiệu thông tin thị trường: III. Phân tích SWOT của Công ty TNHH Hoàng Hậu: 1. Điểm mạnh (Strengths) . Điểm yếu (Weaknesses) 3. Cơ hội (opportunities) Nguy cơ (Threats) III.Phác thảo sơ bộ chiến lược/kế hoạch thâm nhập thị trường: 1. Chiến lược sản phẩm: 1.1. Các thuộc tính sản phẩm và lợi thế so sánh: 1.2. Thích nghi thị trường: 1.3. những việc cần làm: 2. Chiến lược phân phối: 2.1.Cơ sở hạ tầng: 2.2.Những rào cản: 2.3. Lựa chọn kênh phân phối: 3 Chiến lược xúc tiến : 4. Chiến lược giá : 5. Tổ chức thực hiện: 5.1. Chiến lược sản phẩm: 5.2. Lựa chọn kênh phân phối: 5.3. Chiến lược xúc tiến: 5 4. Chiến lược giá: KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY