Chế định đại diện trong luật dân sự

MỤC LỤC Nội dung Trang I.Đặt vấn đề 2 II.Giải quyết vấn đề 1.Khái niệm và đặc điểm của đại diện, ý nghĩa pháp lý của đại diện a.khái niệm 2,3 b.đặc điểm 3, 4 c.ý nghĩa pháp lý 4 2.Các hình thức đại diện a.Hình thức đại diện theo pháp luật 4,5,6 b.Hình thức đại diện theo ủy quyền 6,7,8 3.Phạm vi đại diện a.Khái niệm 8 b.Ý nghĩa pháp lý của phạm vi đại diện 8,9 c.Phạm vi thẩm quyền đại diện trong các trường hợp quan hệ đại diện 9,10,11 d.Trường hợp không có thẩm quyền đại diện và vượt quá phạm vi thẩm quyền đại diện 11,12,13 4.Chấm dứt đại diện a.Chấm dứt đại diện theo pháp luật 13,14,15 b.Chấm dứt đại diện theo ủy quyền 15,16,17,18 III.Kết luận 18 Danh mục tài liệu tham khảo 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY