Chấp phiếu, Repo, quỹ liên bang, Eurodollar

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chương I: CHẤP PHIẾU NGÂN HÀNG . 1. Khái niệm chấp phiếu ngân hàng 2. Đặc điểm của chấp phiếu 3. Chức năng của chấp phiếu 4. Hạn chế của chấp phiếu . 5. Tình hình sử dụng chấp phiếu ở Việt Nam . Chương II: REPO 1. Khái niệm Repo 2. Các quy định của một hợp đồng Repo 3. Quy trình thực hiện nghiệp vụ Repo 4. Tính ưu việt của nghiệp vụ Repo . 5. Hạn chế của nghiệp vụ Repo và cách khắc phục 6. Nghiệp vụ Repo trên thị trường chứng khoán Việt Nam Chương III: QUỸ LIÊN BANG 1. Khái niệm quỹ dự trữ liên bang 2. Tính pháp lý và vị trí trong chính quyền 3. Cơ cấu tổ chức 4. Vai trò, nhiệm vụ của quỹ dự trữ liên bang . 5. Các hoạt động của quỹ dự trữ liên bang 5.1. Cách thức ấn định lãi suất của quỹ dự trữ liên bang . 5.2. Thỏa thuận mua lại 5.3. Giao dịch mua đứt . 5.4. Thực hiện chính sách tiền tệ . Chương IV: EURODOLLAR . 1. Khái niệm đồng Eurodollar 2. Quá trình hình thành 3. Những lợi ích của đồng Eurodollar 4. Những rủi ro của đồng Eurodollar 5. Thị trường Eurodollar 6. Lãi suất của đồng Eurodollar . Kết luận: . Tài kiệu tham khảo: .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY