Câu hỏi ôn tập Phần 1 - Chuyên viên chính

Câu 1: Quyền lực chính trị là gì? Tại sao nói quyền lực nhà nước là loại hình quyền lực quan trọng nhất trong quyền lực chính trị? Câu 2: ANh/chị hãy phân tochs vai trò của Đảng Cộng sản Việt Namtrong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay Câu 3: Anh/ chị hãy trình bày cấu trúc của hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay và phân tích vai trò của Nhà nước CHXHCN Việt Nam trong hệ thống đó Câu 4: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội( bổ sung phát triển năm 2011) xác định: “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nên tảng là liên minh giữa giai cấp công Gnhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do đảng cộng sản việt nam lãnh đạo”. Anh/ chị hãy phân tích luận điểm trên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY