Câu hỏi ôn tập môn quản lý Nhà Nước về kinh tế và đề cương ôn tập

TRÍCH DẪN Câu 1. Trình bầy các khái niệm: mục tiêu, môi trường, cơ cấu, chức năng, đầu ra, đầu vào của hệ thống? Nghiên cứu các khái niệm này có ý nghĩa gì trong nghiên cứu quản lý nhà nước về kinh tế? Câu 2. Trình bày các nguyên lý điều khiển hệ thống : mối liên hê ngược, bổ sung ngoài, độ đa dạng cần thiết, phân cấp, lan truyền,khâu xung yếu? Các nguyên lý này có quan hệ gì với nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế? Cho ví dụ? Câu 3. Khái niệm quản lý nhà nước về kinh tế? Nêu tóm tắt mục tiêu, đối tượng,chủ thể, công cụ và chức năng của quản lý nhà nước về kinh tế?

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY