Cao ốc văn phòng Ánh Sáng - Tp Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng

1.1 Sự cần thiết đầu tư công trình: + Dự án đầu tư xây dựng công trình Cao ốc ánh sáng thành phố Đà Lạt được lập trên các cơ sở pháp lý sau: - Căn cứ Luật xây dựng dựng 2003 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003; - Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội; - Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP, ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP, ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng; - Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD, ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Căn cứ quyết định số: 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình; - Quyết định số 408/BXD-KHCN, ngày 26/6/1996 về việc ban hành tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam; - TCVN 2737 – 1995 Tiêu chuẩn tải trọng và tác động; - TCXD 40 - 1997 Kết cấu xây dựng và nền, nguyên tắc cơ bản tính toán; - TCXDVN 356 – 2005 Kết cấu BTCT, tiêu chuẩn thiết kế; - TCXDVN 276 - 2003 Công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế; - TCVN 2748 – 1991 Phân cấp công trình xây dựng – Nguyên tắc chung; - TCVN 2622 – 1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế; - Các Tiêu chuẩn Việt Nam đã được Nhà Nước ban hành. - Thông báo số 654/TB-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2007 về việc kết luận của phó Chủ Tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Đông về việc thỏa thuận mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng cao ốc. - Quyết định số 3592/QĐ – UBND ngày 14 tháng 12 năm 2007 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết (1/500) tổng mặt bằng xây dựng - Các văn bản pháp lý và tài liệu có liên quan. - Thành phố Đà Lạt nằm trong cao nguyên Lang Biang, phía Bắc tỉnh Lâm Đồng có diện tích hơn 400 km². Đà lạt là trung tâm chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, văn hoá thể thao của tỉnh Lâm Đồng. Với nhiều cảnh quan đẹp, Đà Lạt là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng của Việt Nam . - Việc thành phố Đà Lạt được công nhận đô thị loại I sẽ góp phần xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống đô thị của vùng Tây Nguyên theo quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam. Qua đó, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của đô thị sẽ được đầu tư nâng cao và đồng bộ theo hướng xây dựng đô thị văn minh, hiện đại hơn. - Theo Nghị định số 72/2001/NĐ-CP của Chính phủ, đô thị loại 1 phải đảm bảo các tiêu chí là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - Xã hội của một vùng lãnh thổ liên tỉnh hoặc của cả nước; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động từ 85% trở lên; có cơ sở hạ tầng được xây dựng nhiều mặt đồng bộ và hoàn chỉnh; quy mô dân số từ 50.000 người trở lên và mật độ dân số bình quân từ 12.000 người/km2 trở lên. - Với quyết tâm xây dựng Thành Phố Đà Lạt trở thành Thành Phố Festival đặc trưng của Viêt Nam, trong những năm qua cơ cấu kinh tế đã có những chuyển biến đáng kể, nhiều công trình được đầu tư xây dựng ngày càng tạo ra diện mạo mới cho Thành Phố Đà Lạt nói riêng và Tỉnh Lâm Đồng nói chung. - Xuất phát từ thực tế trên, để đảm bảo nhu cầu phát triển đồng bộ của thành phố, việc đầu tư xây dựng cao ốc ánh sáng thành phố Đà Lạt là vấn đề hết sức cấp bách và cần thiết để tạo điều kiện phát triển dịch vụ văn phòng cho thuê tại thành phố. Đồ án bao gồm : bản vẽ + thuyết minh. Đồ án được chấm điểm loại xuất sắc

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY