Cánh đồng mẫu lớn trong nông nghiệp: một số vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển

- Cần kiện toàn các tổ chức của nông dân (nhóm sở thích, nhóm liên kết, câu lạc bộ, nhóm liên gia) để liên kết nông dân lại thành các tổ hợp tác, hỗ trợ nhau, sử dụng đầy đủ và hợp lý các máy móc và thiết bị, thực hiện hiệp tác trong sản xuất., tăng sức mặc cả của nông dân khi đàm phán với doanh nghiệp. Sự liên kết nông dân là cần thiết và tất yếu bởi vì sự phân tán, manh mún ruông đất như hiên nay, quá trình tích tụ và tập trung ruộng đẩt diễn ra chậm chạp vì ruộng đất vẫn là tài sản “an ning hơn”, nông nghiệp vẫn được coi là nguồn kiếm sống cơ bản. Do đó, sự manh mún ruộng đất sẽ vẫn còn, không thể giải quyết trong thời gian ngắn. Vì thế, nông dân cần liên kết nhau lại là cần thiết để tạo ra cánh đồng mẫu lớn. Mặt khác, chỉ có liên kết lại nông dân mới có điều kiện hợp tác trong sử dụng máy mọc, thiết bị và tăng cao sức mặc cả của nông dân với doanh nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY