Cải thiện chất lượng vận tải hành khách công cộng trên tuyến buýt số 53 Hoàng Quốc Việt - Đông Anh

MỞ ĐẦU6 1. Sự cần thiết của đề tài6 2. Mục tiêu nghiên cứu:7 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:7 4. Phương pháp và quy trình thu thập số liệu.7 5. Kết cấu của đề tài:7 Chương I: TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT. 8 1.1.Chất lượng dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt8 1.1.1. Khái niệm về dịch vụ và chất lượng dịch vụ nói chung. 8 1.1.2. Khái niệm về dịch vụ, chất lượng dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt.9 1.2. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt9 1.2.1. Hệ thống chỉ tiêu đa cấp về chất lượng dịch vụ VTHKCC.9 1.2.2. Chỉ tiêu tổng hợp về chất lượng dịch vụ VTHKCC.13 1.2.3. Lựa chọn Hệ thống chỉ tiêu chất lượng DV VTHKCC bằng xe buýt trên tuyến 53.14 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng vận tải hành khách công cộng.14 1.3.1. Chất lượng cơ sở hạ tầng.14 1.3.2. Chất lượng phương tiện.16 1.3.3. Chất lượng phục vụ.16 1.3.4. Dịch vụ cung ứng vé.16 1.4. Tổng quan về quản lí chất lượng.17 1.4.1. Một số khái niệm:17 1.4.2. Quản lí chất lượng.18 1.4.3. Hệ thống quản lí chất lượng và vai trò của hệ thống quản lí chất lượng.22 Chương II: HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG VẬN TẢI HKCC BẰNG XE BUÝT TRÊN TUYẾN BUÝT SỐ 53 “HOÀNG QUỐC VIỆT – ĐÔNG ANH”. 26 2.1. Hiện trạng hoạt động VTHKCC bằng xe buýt tại Xí nghiệp xe điện Hà Nội26 2.1.1. Tổng quan về Xí nghiệp xe điện Hà Nội.26 2.1.2. Hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của XN xe điện Hà Nội30 2.1.3. Đinh hướng phát triển của xí nghiệp trong tương lai.31 2.2. Hiện trạng chất lượng dịch vụ vận tải HKCC trên tuyến buýt số 53. 31 2.2.1. Giới thiệu tuyến buýt số 53. 31 2.2.2. Điều kiện đường xá, bãi đậu xe trên tuyến. 34 2.2.3.Đặc điểm luồng hành khách trên tuyến. 35 2.2.2. Đánh giá chất lượng VTHKCC trên tuyến buýt 53. 38 2.2.3. Phân tích nguyên nhân và yếu tố nội bộ doanh nghiệp tác động tới các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ VTHKCC39 2.2.3. Hiện trạng công tác quản lý chất lượng VTHKCC tại Xí nghiệp xe điện Hà Nội:44 2.2.4. Tác động của các phòng ban của xí nghiệp lên các yếu tổ ảnh hưởng tới chất lượng vận tải HKCC:46 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG VTHKCC BẰNG XE BUÝT TRÊN TUYẾN 53 CỦA XÍ NGHIỆP XE ĐIỆN HÀ NỘI. 47 3.1. Căn cứ đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng dịch vụ VTHKCC trên tuyến xe buýt số 53 “ Hoàng Quốc Việt – Đông Anh”. 47 3.1.1. Chủ trương xã hội hóa dịch vụ xe bus công cộng của thành phố Hà Nội47 3.1.2. Định hướng phát triển VTHKCC bằng xe buýt của thành phố Hà Nội đến năm 2010 và năm 202047 3.2. Các giải pháp của Xí nghiệp xe điện Hà Nội trong nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên tuyến 53. 47 3.2.1. Giải pháp về hoàn thiện công tác tổ chức vận tải trên tuyến 53. 48 3.2.2. Các giải pháp về con người50 3.2.3 Giải pháp về quản lí điều hành.51 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO61 Lời cảm ơn. 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY