Cải thiện chất lượng vận tải hành khách công cộng trên tuyến buýt số 09 Bờ Hồ - Cầu Giấy - Bờ Hồ

Mục lục Danh mục các từ viết tắt4 Danh mục bảng biểu. 5 Danh mục hình vẽ. 6 LỜI MỞ ĐẦU7 Chương I. Tổng quan chung về vận tải hành khách công cộng.8 1.1. Tổng quan chung về vận tải hành khách công cộng và vận tải bằng xe buýt trong đô thị.8 1.1.1 Khái niệm về VTHKCC8 1.1.2. Đặc điểm và phân loại VTHKCC.8 1.1.3. Khái quát chung về VTHKCC bằng xe buýt.14 1.2. Tổng quan về chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và các yếu tố ảnh hưởng.19 1.2.1. Khái niệm chất lượng dịch vụ VTHKCC.19 1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng.20 1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng:22 Chương II. Hiện trạng chất lượng dịch vụ vận tải hánh khách công cộng trên tuyến 09: Bờ Hồ- Cầu Giấy- Bờ Hồ.28 2.1. Hiện trạng VTHKCC bằng xe buýt ở Hà Nội28 2.1.1. Hiện trạng về mạng lưới.28 2.1.2. Hiện trạng về cơ sở hạ tầng của mạng lưới tuyến xe buýt ở Hà Nội.31 2.1.3. Hiện trạng về phương tiện xe buýt.33 2.1.4. Hiện trạng tổ chức quản lý khai thác trên mạng lưới VTHKCC bằng xe buýt tại thành phố Hà Nội.34 2.2. Tổng quan về xí nghiệp xe buýt 10 – 10. 36 2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển xí nghiệp buýt 10-10. 36 2.2.2 Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của xí nghiệp xe buýt 10-10. 37 2.2.3. Tình hình lao động và phương tiện của xí nghiệp.38 2.2.4. Quy mô xưởng sửa chữa của xí nghiệp. 40 2.2.5. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp.40 2.2.6. Điều kiện khai thác vận tải của xí nghiệp và định hướng phát triển của công ty.42 2.3. Chất lượng VTHKCC bằng xe buýt trên tuyến 09.43 2.3.1. Đặc điểm chung của tuyến 09: Bờ Hồ- Cầu Giấy- Bờ Hồ.43 2.3.2. Phân tích đánh giá về chất lượng dịch vụ theo các chỉ tiêu trên tuyên số 09.45 2.3.3. Nhận xét chung:53 2.3.4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ của tuyến 09.54 2.3.5. Kết luận về chất lượng dịch vụ VTHKCC trên tuyến.61 Chương III. Một số giải pháp cải thiện chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên tuyến 09.62 3.1. Căn cứ đề xuất phương án.62 3.1.1. Định hướng phát triển VTHKCC bằng xe buýt của Hà Nội đến năm 2020. 62 3.1.2.Đặc điểm nhu cầu đi lại của người dân Hà Nội.65 3.1.3. Căn cứ vào mục tiêu sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp 10 – 10.67 3.1.4. Sự cần thiết để đề xuất phương án.68 3.2. Đề xuất và lựa chọn phương án nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công công của tuyến 09.68 3.2.1. Giải pháp về phương tiện.69 3.2. 2. Giải pháp về cơ sở hạ tầng.71 3.2.3. Giải pháp về cải thiện thông tin cho HK.74 3.2.4. Giải pháp về con người.76 3.4. Kết luận chương III.78 Kết luận và kiến nghị79 Danh mục tài liệu tham khảo. 80 Phụ lục. 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY