Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên năm 3 và năm 4 tại trường đại học kinh tế, đại học Đà Nẵng

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN NĂM 3 VÀ NĂM 4 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG AN INVESTIGATION INTO INFLUENTIAL FACTORS ON THIRD AND FOURTH - YEAR STUDENTS' SATISFACTIONS AT UNIVERSITY OF ECONOMICS - DANANG UNIVERSITY SVTH: Dương Tấn Tân, và nhóm cộng sự Lớp 33K02.1 Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại Học Kinh tế GVHD: ThS Phạm Thị Ngọc Ái Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại Học Kinh tế TÓM TẮT Với mục đích nghiên cứu những yếu tố chủ yếu tác động đến sự hài lòng của sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Nhằm có được cái nhìn khách quan về nhu cầu của sinh viên bên cạnh việc xác định những mong đợi của sinh viên khi học tại trường. Nghiên cứu này cố gắng kết hợp các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên và những yếu tố có tác động mạnh đến sự hài lòng này. ABSTRACT For the purpose of studying the main factors affecting student satisfaction in University of Economics, Da Nang University. In order to get perspective on the need of students in addition to determine the expectation of students while studying at school. This study attempted to combine descriptive analysis of the factors affecting students' satisfaction and regression analysis the factors that impact their satisfaction. 1. Giới thiệu Nền Giáo Dục của nước ta ngày càng phát triển mạnh mẽ với những sự ra đời của nhiều trường đại học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của học sinh và sinh viên, nổi bật nhất của Việt Nam là trường công lập và dân lập, những năm gần đây việc phân hóa ranh giới giữa công lập và dân lập ngày càng rút ngắn lại, và trong tương lai việc cạnh tranh giữa các trường nhằm được một đầu vào chất lượng cao là không thể tránh khỏi, kể cả dân lập và công lập. Vì vậy việc khẳng định thương hiệu bên cạnh nâng cao chất lượng giảng dạy ngày càng được quan tâm và đầu tư đáng kể. Là sinh viên của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng chúng tôi mong muốn trong tương lai Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng sẽ là một trường đại học có thương hiệu lớn nhất tại Việt Nam và có tầm ảnh hưởng mạnh ra thế giới. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này nhằm tìm hiểu mức độ hài lòng của sinh viên sau hai năm học tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng về cơ sở vật chất, phương pháp giảng dạy và khả năng đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên, nhằm có những đóng góp khách quan nhất từ sinh viên, những người đang sử dụng dịch vụ tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Đồng thời bài nghiên cứu cũng bao gồm những kiến nghị nhằm khắc phục những hạn chế làm ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên. 2. Mục đích nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu các yếu tố như phòng học, thư viện, căng tin, trang Web, điều kiện học tập, phòng tin học, phòng đào tạo và công tác sinh viên có ảnh hưởng như thế nào đến sự hài lòng của sinh viên. 3. Giới hạn phạm vi, đối tượng nghiên cứu Đề tài chỉ nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên sau khi học hai năm tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Trong phạm vi giới hạn của một bài nghiên cứu khoa học, đề tài chỉ tập trung vào sinh viên từ học kỳ 4 trở đi tại trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY