Các thuật ngữ trong bảo hiểm 35

Partial loss Tổn thất bộ phận Thiệt hại một phần tài sản, không phải thiệt hại toàn bộ; tổn thất chung (với nghĩa là tổn thất bộ phận). Xem thêm SET CLAUSE. Partial Loss of Freight Tổn thất bộ phận của cước phí Trừ trường hợp chuyên chở hàng rời, thông thường Người chuyên chở phải trả trước cước phí của chủ tàu trên cơ sở không hoàn lại. Do vậy, quyền lợi đựơc bảo hiểm của cước phí chịu rủi ro là của Người được bảo hiểm hàng hoá. Người được bảo hiểm hàng hoá tính gộp cước phí này vào giá trị được bảo hiểm trong đơn bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hoá, tuỳ từng trường hợp. Thông thường, đối với hàng chở rời, cước phí được trả trên cơ sở số lượng hàng tại địa điểm dỡ hàng, do vậy trong trường hợp này, quyền lợi được bảo hiểm là của Người chuyên chở. Trên cơ sở những giới hạn nhất định ghi trong điều khoản chi phí điều hành của đơn bảo hiểm thân và máy móc, chủ tàu có thể bảo hiểm cước phí chịu rủi ro của mình trong chuyến hành trình. Việc bảo hiểm như vậy được thực hiện trên cơ sở các điều kiện đầy đủ theo Điều khoản bảo hiểm chuyến - cước phí 1/10/83 của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân đôn (tham khảo điều khoản 288). Đơn bảo hiểm sẽ bồi thường tổn thất bộ phận trong trường hợp cước phí thực tế bị mất do không giao một phần hàng tại địa điểm dỡ hàng. Điều này chịu sự chi phối về giới hạn của số tiền bảo hiểm theo đơn bảo hiểm và mức miễn trừ 3% được áp dụng đối với tổn thất bộ phận loại trừ tổn thất chung. Mức miễn trừ này không áp dụng trong trường hợp xảy ra tổn thất bộ phận do cháy, chìm, mắc cạn hoặc đâm va với tàu khác. Khi tính toán tổn thất bộ phận, cần phải xem xét mọi đơn bảo hiểm khác cùng bảo hiểm cho cước phí đó, để áp dụng quy tắc đóng góp bồi thường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY