Các rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ

LỜI NÓI ĐẦU Phần I: Khái Quát 1. Thanh toán quốc tế và các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu: 1.1. Khái niệm thanh toán quốc tế (TTQT) 1.2. Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu: 1. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ: 2.1. Khái niệm 2.2. Quy trình nghiệp vụ phương thức thanh toán tín dụng chứng từ: 2.3. Ý nghĩa của phương thức tín dụng chứng từ Phần II: Các loại rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ I. Các loại rủi ro 1. Rủi ro kỹ thuật a. Rủi ro đối với nhà Xuất khẩu b. Rủi ro đối với nhà Nhập khẩu c. Rủi ro đối với ngân hàng phát hành d. Rủi ro đối với ngân hàng thông báo 2. Rủi ro ngoại hối 3. Rủi ro đạo đức a. Rủi ro đạo đức đối với nhà XK b. Rủi ro đạo đức đối với nhà NK c.Rủi ro đạo đức đối với ngân hàng 4. Rủi ro chính trị 5. Các rủi ro khác. II.Nguyên nhân 1. Đối với rủi ro kỹ thuật 2. Đối với rủi ro chính trị 3. Đối với rủi ro ngoại hối 4. Đối với rủi ro đạo đức Phần III: Một số giải pháp kiến nghị nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ 1. Đối với Nhà nước 2. Đối với các đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu: 3. Đối với các ngân hàng TM: a. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác thẩm định đánh giá khách hàng b. Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp c. Thành lập bộ phận quản lý và phòng ngừa rủi ro d. Đẩy mạnh công tác tư vấn cho khách hàng e. Tiếp tục đổi mới công nghệ ngân hàng 4. Về Quy trình thanh toán KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY