Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo của Việt Nam

Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo của việt nam Lời nói đầu Từ xa xưa, trong suốt quá trình lịch sử xây dựng và phát triển đất nước, Việt nam chủ yếu dựa vào nền kinh tế nông nghiệp và nông thôn Việt nam giữ vị trí quan trọng với 80% dân số và 73% lực lượng lao động xã hội làm nông nghiệp và “ . chúng ta không thể có con đường nào khác là phải xây dựng một nền nông nghiệp mạnh và phát triển bền vững (cả về kinh tế, xã hội và sinh thái), dựa vào công nghệ cao từng bước Hiện đại hoá vươn lên trong cạnh tranh ngay cả trên thị trường trong nước và nước ngoài ” (trích bài Nói chuyện của phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn tại hội nghị báo cáo sinh viên về giải quyết việc làm và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thông tin công tác tư tưởng số 7/2001) và “nông nghiệp Việt nam trong thế kỷ XXI phải phấn đấu trở thành nền nông nghiệp có tỷ trọng hàng hoá cao mức xuất khẩu cao" (Nghị quyết của chính phủ số 09/2001/NQ-CP) Hoạt động ngoại thương có vai trò rất lớn trong sự phát triển thần kỳ của một số nước như Nhật bản, các nước NICs . và là các vấn đề tốt để hội nhập vào xu thế phát triển nền kinh tế thế giới . Việt nam đang trong giai đoạn xây dựng nên kinh tế thị trường, thực hiện chính sách “mở của" giao lưu làm ăn kinh tế với các nước trên thế giới, tiến hành Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đưa đất nước tiến lên xã hội chủ nghĩa . Vì vậy hoạt động ngoại thương có ý nghĩa chiến lược và là một bộ phận trọng yếu trong nền kinh tế . Nhận thức được điều này, Đảng và Nhà nước đang thực hiện việc chuyển đổi nên kinh tế theo hướng xuất khẩu . Hơn nữa để góp phần vào công cuộc chuyển mình của đất nước thì Hiện đại hoá nông nghiệp, đổi mới cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn, phát triển sản xuất theo hướng xuất khẩu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và đời sông nhân dân . Sản xuât lúa gạo hàng hoá cũng đang là một vấn đề nóng bỏng đặt ra trong nông nghiệp hiện nay . Tuy nhiên, việc đẩy mạnh xuất khẩu cũng như hiệu quả xuất khẩu gạo ở Việt nam còn tồn tại nhiều vấn đề bức xúc như giá gạo xuất khẩu, chất lượng gạo xuất khẩu, lợi ích của những người làm ra hạt gạo Như vậy việc xuất khẩu phải chịu tác động của rất nhiều các nhân tố cả tầm vi mô và vĩ mô . Nhận thức được sự phức tạp và tầm quan trọng của hoạt động xuất khẩu cũng như trước đòi hỏi thực tế của việc hoàn thiện nâng cao hiệu quả công tác xuất khẩu, cũng như kiến thức được trang bị tại trường và việc tìm hiểu thực tế trong đợt thực tập cuối khoá tại Trung tâm thông tin thương mại-Bộ thương mại . Em mạnh dạn xem xét và nghiên cứu về các vấn đề ảnh hưởng đến việc xuất khẩu gạo của Việt nam và đề tài được chọn là : “Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo của việt nam" Hy vọng với đề tài này sẽ góp phần nhìn nhận và tháo gỡ khó khăn trong việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo của Việt nam trong thời gian tới . Với đề tài thì đây là một vấn đề không phải là mới nhưng phức tạp vì liên quan đến nhiều vấn đề kinh tế xã hội . Vì vậy, trong quá trình thực hiện nghiên cứu không tránh khỏi thiếu sót trong nội dung cũng như cách trình bầy rất mong các thầy cô và bạn đọc góp ý kiến để đề tài được hoàn chỉnh hơn . Xin trân thành cảm ơn . Mục lục Lời nói đầu Cơ sở lý luận về xuất khẩu hàng hoá Chương I: Thực trạng xuất khẩu của Việt nam trong thời gian từ năm 1991 -2001 I. Đánh giá chung về tình hình của Việt nam đối với sản xuất và tiêu dùng gạo trong thời gian qua . 1. Về tình hình sản xuất 2. Về tình hình tiêu dùng II. Thực trạng xuất khẩu gạo của Việt nam từ năm 1991 đến nay 1. Số lượng và kim ngạch xuất khẩu 2. Chất lượng và chủng loại gạo xuất khẩu 2.1. Chất lượng gạo xuất khẩu 2.2. Chủng loại gạo xuất khẩu 3. Thị trường và giá cả 3.1. Thị trường xuất khẩu gạo của Việt nam 3.2. Giá gạo xuất khẩu 4. Thuế và hiệu quả xuất khẩu gạo 4.1. Chính sách thuế xuất khẩu gạo 4.2. Chính sách quản lý xuất khẩu gạo 5. Công tác thu mua và tổ chức xuất khẩu gạo 5.1. Công tác thu mua 5.2. Tổ chức xuất khẩu 6. Hiệu quả xuất khẩu gạo của Việt nam trong một số năm qua 7. Đơn vị và khả năng cạnh tranh của Việt nam trong xuất khẩu gạo II. Những tồn tại trong hoạt động xuất khẩu gạo và nguyên nhân của những tồn tại này 1. Những tồn tại chính 2. Nguyên nhân 2.1. Nguyên nhân chủ quan 2.2. Nguyên nhân khách quan Chương II : Một số mô hình về sản lượng, số lượng gạo xuất khẩu của nước ta và một số giải pháp cho những năm tới. I. Cơ sở để xây dựng mô hình II. Mô hình 1. Mô hình hàm cung sản lượng gạo của Việt nam 2. Mô hình hàm cầu về sản lượng gạo xuất khẩu của Việt nam III. Phương hướng và một số giải pháp chủ yếu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo của nước ta giai đoạn 2002 - 2005 1. Định hướng chiến lược cho sản xuất và xuất khẩu gạo của nước ta trong thời gian tới 1.1. Định hướng về sản xuất 1.2. Định hướng về xuất khẩu 1.3. Định hướng về thị trường xuất khẩu gạo 2. Một số biện pháp chủ yếu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo ở nước ta trong giai đoạn 2002 - 2005 A) Các biện pháp vĩ mô 1. Quy hoạch vùng sản xuất lúa gạo xuất khẩu . 2. Nâng cao hiệu quả các nguồn đầu vào cho sản xuất lúa gạo 3. Đầu tư cải tiến công nghệ sau thu hoạch nâng cao phẩm cấp và chất lượng gạo xuất khẩu 4. Các biện pháp mở rộng thị trường xuất khẩu gạo ở Việt nam 4.1. Các biện pháp để thích ứng với thị trường 4.2. Các biện pháp chống tranh giành bán gạo ở thị trường thế giới 4.3. Nâng cao khả năng cạnh tranh trong xuất khẩu 5. Hoàn thiện hệ thống chính sách khuyến khích xuất khẩu gạo 5.1. Chính sách thuế xuất khẩu 5.2. Tăng cường tín dụng ưu đãi, bảo trợ sản xuất và xuất khẩu gạo 5.2.1. Trong sản xuất 5.2.2. Trong xuất khẩu k 5.2.3. Khuyến khích vệ tinh của các cơ sở sản xuất và thu mua gạo xuất khẩu 6. Cải tiến tổ chức quản lý và cơ chế điều hành xuất khẩu gạo của Việt nam 6.1. Hệ thống tổ chức xuất khẩu gạo 6.2. Cải tiến công tác quản lývà điều hành của Nhà nước về hoạt động xuất khẩu gạo 6.3. Quản lý chất lượng gạo xuất khẩu 6.4. Chế độ thưởng phạt trong xuất khẩu 7. Hoàn thiện hệ thống thông tin về tình hình mặt hàng gạo trên thị trường thế giới B) Các biện pháp vi mô 1. Hoàn thiện tổ chức quản lý sản xuất trong các Doanh nghiệp chế biến xuất khẩu lúa gạo 2. Đẩy mạnh tiếp thị xuất khẩu và mở rộng thị trường xuất khẩu 3. nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ công nhân viên . Kết luận và kiến nghị Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY