Các nguyên tắc sáng tạo áp dụng trong tin học: lịch sử phát triển của màn hình máy tính

Trong tiểu luận này, 40 nguy ên tắc sán g tạo đã được trình bày, giới thiệu sơ lược các loại m àn hình máy tính chính yếu, cấu tạo, cũn g như c ách thức hoạt độn g của chún g, quá trình phát t riển của m àn hình máy tính và sự áp dụn g các n guyên tắcsáng tạo để phát triển. Nhờ v ào đó ta thấy sự ảnh h ưởn g mạnh mẽ của nghiên cứu và san g tạo kho a học đã mang lại cho con n gười rất nhiều tiện ích cũn g như nhiều thành tựu trong lĩnh vực tin học nói riêng và các lĩnh vực khá c nói chun g. Qua các hoạt động san g tạo khoa học, đã góp phần sản sinh ra của cải, các lợi ích, giá trị gia tăng, sản phẩm cho cuộc sốn g, cho xã hội, góp phần nân g cao chất lượn g c uộc sốn g, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của con n gười. Vì vậy việc n ghiên cứu, và sáng tạo khoa học cần được kh uyến khích, áp dụn g, và phổ biến vào các chương trình giáo dục, đào tạo cũng như thực t iễn của đời sốn g hằng ngày của chún g t a.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY