Các loại cơ quan nhà nước nước ta

Các cơ quan quyền lực NN (QH là cơ quan q lực cao nhất, HĐND là cơ quan q lực nhà nước ở địa phương) - Các cơ quan HC NN gồm : CP, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, c quan thuộc CP, UBND các cấp và các cơ quan ch môn thuộc UBND . - Các cơ quan xét xử (TA ND tối cao, TAND địa phương, TA quân sự, TA quân sự, TA đặc biệt, TA khác do luật định) . - Các cơ quan kiểm sát (VKS ND tối cao, VKS quân sự, VKSND địa hương) CT nước là 1 chức vụ NN, một cơ quan đặc biệt thể hiện sự thống nhất của q lực, hoạt động thực hiện cả 3 quyền (lập, hành, tư) nên không xếp vào cơ quan nào . Đặc điểm của cơ quan nhà nước - Là một tổ chức công quyền có tính độc lập tương đối với các cơ quan nhà nước khác, một tổ chức cơ cấu bao gồm những CB,CC được giao những quyền hạn nhất định để thực hiện nh vụ và chức năng nhà nước theo qui định của PL . - Chỉ có cơ quan NN mới có quyền lực NN và NN thực hiện quyền lực của nhân dân, giải quyết các vấn đề q hệ công dân . Mỗ cơ quan NN đều có thẩm quyền do PL qui định, đó là tổng thể những quyền và nhĩa vụ mag tính quyền lực – p lý mà NN trao để thực hiện nhiệm vụ, chức năng NN . - Thẩm quyền của cơ quan NN có những giới hạn về không gian, về thời gian có hiệu lực, về đối tượng chịu sự tác động và phụ thuộc vào địa vị P lý của nó trong bộ máy NN . - Mỗi cơ quan NN có hình thức, phương pháp hoạt động riêng do PL qui định .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY